Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Hemträdgården 4

Kort och Gott från Hemträdgården 4-2003 av Eva Wirén.

Svensk äppleskorv kartlagd 
Svampsjukdomen äppleskorv orsakar stora förluster i svenska äppleodlingar, speciellt i de ekologiska. Av 450 gamla och nya äpplesorter visade sig en tiondel vara motståndskraftiga mot skorv. Några exempel är 'Reglindis', 'Antonovka', 'Vanda', 'Discovery' och 'Mio'. Detta kom Boel Sandskär fram till i sitt doktorsarbete vid institutionen för växtvetenskap i Alnarp. Hon upptäckte också under sin kartläggning två för Sverige nya skorvraser, vilket på sikt kan innebära förändringar i resistensen hos nu odlade sorter.

Äpplevecklare är den insekt som orsakar de största förlusterna i svensk äppleodling. Naturliga fiender till olika skadedjur i äppleodlingar visade sig finnas i ett större antal i planteringar av vresros och tuja än i snöbärsbuskar och rosentry. Det innebär att det är av stor betydelse vilka samplanteringsväxter man väljer. Skadeinsekterna äpplestekel och frostfjäril valde att angripa sorten 'Discovery' framför 'Amorosa'. I ekologiska odlingar är det ur den synpunkten lämpligare att välja 'Amorosa'.
*Boel.Sandskar@vv.slu.se, 040-41 50 82
Notiser från SLU, 2/03*

Vänförening Arboretum Norr 
I likhet med många andra större trädgårdar har nu Arboretum Norr i Umeå fått sin vänförening. Den bildades i höstas och har till syfte att ge intresserade möjlighet att lämna synpunkter på utvecklingen i arboretet, bidra med att sprida kunskap om detsamma samt att stötta och utveckla undervisning och forskning inom området.

Som medlem i vänföreningen ska man få tillgång till ett exklusivt växtmaterial genom Arboretum Norrs kontakter och insamlingsresor. Informationsskrifter, speciella visningar och studiebesök i andra arboreta är också något föreningens medlemmar har att se fram emot. Kontaktperson är Stefan Jonsson, förre parkchefen i Umeå kommun, tel 090-14 16 64.

Trädgårdsspanare - se hit!
Du glömmer väl inte att skicka in ditt testformulär? Senast 15:e september vill vi ha det, adressen är Nytorpsvägen 34, 183 53 Täby.
I år har Hemträdgårdens Trädgårdsspanare fått prova två olika sommarblomsblandningar, och det ska bli spännande att se hur det gått. Vi återkommer i nr 6!

Prisade parker
Sveriges vackraste park utses nu i augusti (se Ht 3/2003) - kanske är det redan avgjort? Av 39 tävlande utsågs följande tio finalister: Carl Johansparken i Norrköping, DBW:s Botaniska Trädgård i Visby, Göteborgs Botaniska Trädgård, Ronneby Brunnspark, Skogskyrkogården i Stockholm, Sofiero, Stadsparken Örebro, Södra Djurgården i Stockholm, Torups Slottspark, Malmö samt Trädgårdsföreningen i Göteborg. Se www.sverigesvackrastepark.nu.

Enköpings parkverksamhet har fått Stadsmiljörådets utmärkelse 2003 för att den "på ett föredömligt sätt visar att man med måttliga kostnader kan förvandla oanvänd eller överbliven mark till vackra stadsrum och landskap". Genom att avstå från ettåriga växter spar man både tid och pengar som i stället kan användas till att bygga fler parker. Mer om Enköpings parker, se www.enkoping.se/parker, och om utmärkelsen, www.stadsmiljoradet.org.

Äppeldop på Balsgård

'Frida' och 'Fredrik', så blev namnen på de nya äpplesorterna från Balsgård. 'Fredrik', med sina ganska små och mycket välsmakande frukter, lanseras som hemträdgårdssort och 'Frida' som en yrkesodlarsort. Båda äpplena har den populära Balsgårdssorten 'Aroma' som modersort, medan fadern kommer från en amerikansk äppleselektion. Genom denna korsning har det uppstått en lyckad kombination av god smak och resistens mot svampsjukdomen äppleskorv. Provodlingen är hittills begränsad till Skåne, så det är för tidigt att säga något om härdigheten.

'Fredrik' plockas i slutet av september, är ätmogen en månad senare och hållbar till mars-april. I smaktest fick den bättre eller identisk bedömning med mätarsorten 'Aroma'. De första 'Fredrik'-träden kan finnas till salu i trädgårdsbutikerna om cirka tre år.

Altanen - drömbygget för många
Vad har du snickrat på i sommar? Altanen ligger i topp när det gäller svenskarnas sommarsnickerier, om man får tro Föreningen Svenskt Trä. Övriga byggprojekt på tio-i-topplistan (från 2 till 10) är: trappor, tak över uterum, staket och plank, bastu, trädäck på mark, förstukvist, enkelboden (Friggebod), byta fönster, carport. Favoritträslagen är furu och gran, därnäst ek, björk, bok och sist körsbär.
www.svenskttra.org, tel 08-762 79 68.

Höstprakt
Så här års, när blomningen pågår, är prydnadsgräsen som allra vackrast. Och prydnadsvärdet hos sirliga ax och fluffiga vippor består ofta långt in på hösten. Månadens Växter har valt två glansmiskantus och ett lampborstgräs som tema i augusti. Miscanthus 'Ferner Osten' blir ca 1,5 m hög och räknas som tidigblommande, Miscanthus 'Silberfeder' blir ca 2 m, medeltidig blomning. Lampborstgräset, Pennisetum alopecuroides 'Hameln' blir 50-60 cm högt, tidigt. För att dessa arter ska utvecklas väl krävs varmt, soligt läge med porös och väldränerad jord. Även om ett gräs är härdigt kanske det inte hinner blomma om sommaren är kall eller där säsongen är kort - då är tidiga sorter att föredra. Klipp aldrig ner prydnadsgräs på hösten.

I september riktas strålkastarljuset mot rödbladiga japanska lönnar (zon 2-3), t ex 'Bloodgood', 'Dissectum Garnet', samt vingbenved (zon 5) och korallsumak (zon 2) - alla medelstora buskar med fina höstfärger. Japanska lönnar, Acer palmatum, är ganska ömtåliga och behöver en lugn plats, i skydd från kraftig sol och uttorkande vindar. Vingbenved, Euonymus alatus, trivs i sol eller halvskugga. Korallsumak, Rhus glabra, med flikbladiga sorten 'Laciniata', vill ha sol, skjuter rotskott.

Månadens Växter är en europeisk kampanj som ger förslag på växter värda att uppmärksamma månad för månad. I Sverige väljs växterna ut tillsammans med de svenska trädgårdsbutikskedjorna.

Bärbälte underlättar skörd
Med bärbältet runt midjan har du händerna fria för plockning samtidigt som du bär med dig burken hela tiden. Bältet finns i olika varianter, alla sydda i slitstarkt tyg med plats för en eller två burkar och med ett flertal småfickor. Mikro- och fryståliga fyralitersburkar med lock medföljer. Användbart till mycket: bär, svamp, frön, gödsel, lökplantering … Priser, försäljning m.m. se http://hem.passagen.se/barbalte. Finns även hos Weibulls Citybutiken, Sveavägen i Stockholm.

Rosforskning på Balsgård
Friska och härdiga rosor är målet med ett av två aktuella rosprojekt vid SLU Balsgård, utanför Kristianstad. Genom att samla in vildrosplantor i naturen och korsa dem med vanliga prydnadsrosor hoppas man kunna få fram nya, tåligare sorter. En viktig angelägenhet eftersom en stor del av dagens rossortiment består av dåligt härdiga sorter, känsliga för svampsjukdomar.

I det andra projektet ska man samla in och utvärdera två äldre, värdefulla och förvildade kulturrosor som funnits i vårt land sedan 1600-talet. Den ena är Rosa pimpinellifolia 'Plena', fylld pimpinellros (även kallad Roslagsros, Finlands vita ros), och den andra R. majalis 'Foecundissima', fylld kanelros (även kallad Tornedalsros, midsommarros). Båda sorterna är mycket härdiga. Tidigare inventeringar av dessa rosor har visat att det är en viss variation, något man nu ska undersöka ordentligt för att kunna selektera fram och introducera de allra bästa.

Lång säsong för lavendel
Redan på våren kan man köpa lavendel på torget, i blomsteraffärer och trädgårdsbutiker. Och det gör man ju gärna eftersom lavendel är så vacker, doftar så gott och passar så bra i kruka att ställa vid uteplatsen eller på balkongen. Köper man en "vanlig" lavendel, Lavandula angustifolia, kan den nu framåt höstkanten planteras i trädgården och övervintra, åtminstone upp i Mellansverige. Men har du köpt en skärmlavendel, L. stoechas, med små, lila vingar högst upp på blomställningen, är den inte härdig ens i de mest gynnade delarna av landet utan måste betraktas som ettårig sommarblomma. I ett ljust, svalt uterum eller liknande kan den möjligen övervintra för att sedan tas ut på nytt nästa sommar.

Rätt växt minskar kväveförlust
Gröngödslingsgrödor odlas och brukas ner för att försörja efterföljande gröda med kväve. Växter är till stor del uppbyggda av kolhydrater och kväverika ämnen, som bryts ned olika snabbt i marken efter nedbrukningen. Proportionerna mellan dessa beståndsdelar varierar mellan olika gröngödslingsväxter, och det får effekter på frigörelsen av växttillgängligt kväve. Genom att välja rätt gröngödslingsväxt kan frigörelsen av kväve styras för att möta den efterföljande grödans behov. Kväveförlusterna till vatten och luft kan därmed också begränsas.

Agronom Sophie Gunnarsson har i sitt doktorsarbete studerat hur några vanliga gräs och kvävefixerande baljväxter bryts ned i relation till deras kemiska sammansättning. Växter rika på fria sockerarter och fruktan, t ex rajgräs, fastlägger kväve en kort period i början av nedbrytningsförloppet. Växter rika på stärkelse, pektin och hemicellulosa med hög andel arabinos (en beståndsdel i hemicellulosa), exempelvis rödklöver, förlänger fastläggningsperioden med cirka två veckor. För att bromsa frigörelsen av växttillgängligt kväve under senare perioder kan växter rika på svårnedbrytbara kolhydrater som xylan och cellulosa utnyttjas, till exempel halmrester.
*Sophie.Gunnarsson@mv.slu.se
Notiser från SLU, 4/03*

Frisk sort bästa boten mot svartfläcksjuka
Svartfläcksjuka är en besvärlig svampsjukdom på rosor. Vid svåra angrepp tappar plantorna bladen, försvagas och blommar dåligt. Endast ett fåtal kemiska medel finns att tillgå, och de är dyra. Därför genomförde det Danska Rosensällskapet ett försök med diverse ekologiska medel som i olika sammanhang uppges ha effekt mot svartfläcksjuka. Sex rosor var med i försöket i sin helhet, och man sprutade cirka 1 gång/vecka från slutet av maj till mitten av september, med bl a lösningar av åkerfräken, vitlök, Atamon (olika koncentrationer), "skummjölk", bakpulver, svavel + såpa.

Inget av medlen visade sig vara någon effektiv metod för att bekämpa svartfläcksjuka. Åkerfräken och mjölk kan ge någon liten effekt i perioder av soligt och torrt väder, dvs inget regn sköljer bort det från bladen. Vitlöksextrakt samt Atamon i hög koncentration skadade rosornas blad och kan inte rekommenderas.

'Hermosa' var den ros som klarade sig bäst av de sorter som ingick i försöket, 'Nina Weibull' den sämsta. Intressant att notera är att buskrosorna 'Maxima', 'Dronningen af Danmark' och 'Jacques Cartier' under försökets gång visade sig vara så motståndskraftiga mot svartfläcksjuka att de fick utgå ur bedömningen.
Hämtat från Rosenbladet 2-02.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB