Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Ofta ställda frågor om ekologisk odling

Ofta ställda frågor om ekologisk odling.

 1. Vad är ekologisk odling?

 2. Vad är skillnaden mellan ekologisk och konventionell odling?

 3. Kan alla odla ekologiskt?

 4. Varför skall man odla ekologiskt?

 5. Måste man ha tillgång till stallgödsel?

 6. Är alla insekter skadedjur?

 7. Kan man skydda sin odling utan kemiska bekämpningsmedel?

 8. Kan man odla vad som helst?

 9. Kommer svenska bönder i gemen att övergå till ekologisk odling?

 10. Hur börjar man odla ekologiskt?

  1. Vad är ekologisk odling?
  Med ekologiskt odling avses resursbevarande odlingssystem, där biologiska och ekologiska hänsyn ligger till grund för odlarens åtgärder. I ekologiskt odling eftersträvas att producera hälsobefrämjande livsmedel, bevara jordens fruktbarhet, skapa en sådan miljö som tillfredsställer husdjurens naturliga beteende och inneboende behov, hushålla med naturresurser och förhindra miljöförstöring. Ekologiskt lantbruk kännetecknas av en naturuppfattning där naturen betraktas som en helhet, vilken har sitt egenvärde. Människan är beroende av naturen och har ett moralisk ansvar att anpassa sina odlingsåtgärder så att kulturlandskapet kan ingå som en positiv del i den omgivande naturen.
  1. Vad är skillnaden mellan ekologisk och konventionell odling?

Konventionell odling.

 1. Kvantitet prioriteras.

 2. Krav på ekonomisk lönsamhet ställs före anspråk på biologisk ekologisk balans.

 3. Starkt specialiserad drift och ensidig växtföljd är kännetecknande.

 4. Huvudsakligen används oorganiska gödselmedel.

 5. Kemiska bekämpningsmedel (pesticider)
  används.

Alternativa odlingsformer.

 1. Kvalitet prioriteras.

 2. Anspråk på biologisk ekologisk balans ställs före ekonomiska krav.

 3. Mångsidig drift och differentierad växtföljd är kännetecknande.

 4. Huvudsakligen används organiska gödselmedel.

 5. Odlingssystemet som sådant skall så långt möjligt motverka sjukdomar, skadegörare och ogräs.

  1. Kan alla odla ekologiskt?
  Ja alla som har tillgång till en solbelyst yta på fönsterbrädan, balkongen, altanen eller tomten kan odla ekologiskt. Det innebär från växternas utgångspunkt ingen skillnad att växa ekologiskt. Ljus vatten och luft behövs liksom växtnäringsämnen. Dessa tillförs som organiskt bundna i gräsklipp eller kompost i stället för lättlösliga konstgödselmedel.
  1. Varför skall man odla ekologiskt?
  a) Undvika kemiska preparat vilkas biverkningar vi inte helt känner.

  b) Låta bli att belasta avfalls- och avloppssystemen med sådant som kan berika vår odlingsjord.

  c.) Förbättra kvaliteten på de grönsaker som vi kan odla själva.

  1. Måste man ha tillgång till stallgödsel?

  Naturgödsel var förr viktig i trädgårdsodling. Numera hanteras kreatursgödsel så att den blir svårhanterlig i trädgården. Täckning med gräsklipp ger via maskar och andra organismer i jorden all den näring som växterna behöver.

  1. Är alla insekter skadedjur?

  Nej det är endast ett fåtal insekter som skadar våra växter. Många insekter är s.k. predatorer dvs. de äter skadeinsekterna t.ex. bladlöss. Genom att gynna sådana vilda och odlade växter som dessa predatorer trivs på kan man reducera skadeinsekternas antal.

  1. Kan man skydda sin odling utan kemiska bekämpningsmedel?

  Växterna innehåller vissa skyddsämnen som växtförädlarna försöker förstärka och därmed göra växterna motståndskraftiga. Naturliga ämnen som finns i växterna är nikotin och pyretrin. Vitlöksolja anses ha god effekt mot insekter. Mekaniska skydd som odlingsvävar skyddar effektivt mot kålfjäril och morotsfluga.

  1. Kan man odla vad som helst?

  Vad man kan odla beror på geografiskt läge och naturliga förutsättningar. Kan man odla någonting konventionellt så kan man också odla det ekologiskt med minst lika bra resultat.

  1. Kommer svenska bönder i gemen att övergå till ekologisk odling?

  Hela vårt livsmedelsförsörjningssystem är uppbyggt enligt ett linjärt närings- och energiflöde dvs. vi importerar växtnäring, odlar och förädlar i stor skala samt konsumerar och släpper ut den förbrukade växtnäringen i haven. Förändring av detta grundsystem till ett slutet kretslopp där näringen återförs och återanvänds kommer att ta lång tid.

  1. Hur börjar man odla ekologiskt?

  Man köper boken Odla ekologiskt i samspel med naturen och börjar redan i vår och sår enligt våra illustrerade instruktioner på nätet.

  Läs ett utdrag ur Göran Lindebergs bok "Odla ekologiskt".

  Frequently asked questions on ecological growing.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB