Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":106},"response":{"numFound":24871,"start":0,"maxScore":0.48949188,"docs":[{"item_id":"2369","score":0.48949188},{"item_id":"2374","score":0.42630684},{"item_id":"2364","score":0.3780374},{"item_id":"3428","score":0.37184557}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Odla ekologiskt

  • Trädgård
Recension av Ingevald Fernqvist

Ekologiskt är ett värdeladdat ord. Vi uppmanas att köpa ekologiskt odlade produkter. De skall kvalitetsmässigt vara bättre än de konventionella "o-ekologiska". En organisation; KRAV, kontrollerar den yrkesmässiga odlingen och dess produkter.

Hur odlar man då ekologiskt i den egna trädgården? Och vilka "krav" ställs man inför? Svaren finns i Göran & Siv Lindebergs bok Odla ekologiskt - i samspel med naturen.

Här får fritidsodlaren en fullödig och överskådlig information där det är lätt att slå upp kapitel och underrubriker samt stickord. Inledande kapitel behandlar Vad vinner man på att odla ekologiskt, och Hur man kommer igång (allt från liten skala med krukväxter till storskalig odling!).

Bakgrund och orsakssammanhang beskrivs i kapitlen Vad innebär ekologisk odling, Odling och ekologi, Kretslopp och ekosystem, Odling och miljö, Naturens kretslopp och människan, Jord och vatten, Koldioxid och ljus, Ekologisk odling och vetenskap.

Handfastare odlingsanvisningar ges i kapitlen Kompostens funktion, Urin - ett utmärkt växtnäringspreparat, Växtnäring, Växtskydd, Jordbearbetning och ogräsbekämpning, Frö och plantor, Att förvara rotfrukter och grönsaker, Växthuset - en lekstuga för kontemplation.

De praktiska odlingsanvisningarna är baserade på författarnas egna erfarenheter från sin trädgård. Särskilt intressanta och aktuella är avsnitten om vattensängar och urinhanteringen.

Att den ekologiska odlingen är effektiv framgår bl.a. av att författarna vunnit priser för sina vackra och välsmakande grönsaker.

Utseendemässigt är boken tilltalande med bilder och diagram som kompletterar framställningen mycket instruktivt. Denna är lättfattlig och smått humoristisk. Göran Lindeberg är till fritidsodlare "konverterad" agronom vilket också borgar för att innehållet vilar på vetenskapligt korrekt och aktuellt underlag.

Läs ett utdrag ur Göran Lindebergs bok "Odla ekologiskt".

   

Odla ekologiskt.