Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Buskrosor

Bland buskrosor finns både vilda och förädlade sorter. Ibland är det svårt att avgöra om en ros är en busk- klätter- eller rabattros. Men jag utgår från den klassificering som är allmänt vedertagen, även om den kan variera från källa till källa.

Många buskrosor är mycket härdiga och friska, varför man kan ha dem i buskage, som häckar, som solitärer och i grupper.

Buskrosornas växtsätt är vanligen kraftigt och tätt och grenarna är antingen upprätta eller bågböjda och den vanligaste höjden är mellan 1 till 3 m. Det finns också s.k. marktäckande rosor med liggande grenar och mycket brett och lågt växtsätt, de kan vara endast några dm höga men mycket breda!

Många buskrosor är dessutom mycket taggiga på olika sätt. Men även nästan helt tagglösa rosor finns.

Det finns både engångsblommande och remonterande buskrosor och många har vackra nypon i varierande former o färger, till glädje för oss och för fåglarna!

Blommorna på buskrosor är antingen samlade som enstaka blommor på korta sidoskott på samma gren eller i sammansatta klasar med många blommor tillsammans.

De har enkla eller fyllda blommor. Med "fyllda" menas blommor som har fler än 5 kronblad. De kan vara dubbla med 6-10 kronblad, halvfyllda med 11-20 kronblad, fyllda med 21-40 kronblad eller tätt fyllda med fler än 40 kronblad.

Blommorna har varierande storlek och färg.

Bladformerna varierar också mycket; en del rosor har så vackra blad att de är en prydnad även utan blommor.

Här följer ett urval av vackra buskrosor. Tänk på att höjden och bredden är beroende på klimatet: ju hårdare klimat, desto lägre och smalare blir plantorna. Även blomningstider varierar med klimatet, liksom sjukdomar.

Rosa glauca, daggros
Mycket dekorativt, blådaggigt, rödaktigt bladverk är det främsta attributet, men även nyponen är vackra, runda och lysande röda. Blommorna är enkla, små och mörkrosa med vit mitt. Till buskage, häckar och som solitär. Kan bli 2.5 m hög och minst lika bred. Zon 6.

Rosa canina och dess underarter
Den "riktiga" nyponrosen, vildrosen som växer vild i snår och buskage. Vanligen enkla, rosavita eller rosa blommor med stora, gula ståndarknappar. Nyponen är oftast röda och vackra. Åtminstone till zon 6 beroende på art och sort.

Pimpinellifolia-gruppen
Ofta kraftiga buskar med upprätta grenar som har bågböjda sidogrenar. Rena arter och hybrider med vildroskaraktär. Blommar på försommaren och remonterar sällan. Bra i buskage och i friväxande häckar, lättodlade.

'Single Blush' 
Enkla, ljuvt ljusrosa blommor med gula talrika ståndare. Doftar svagt. Svarta, plattrunda nypon. Ca. 2,5 m hög och något smalare. Zon 6.

'Frühlingsduft' 
En rikblommande sort med eleganta blommor, gräddgula med inslag av rosa och aprikos. Själva busken är tät och kraftig med bågböjda grenar. Som namnet säger, doftar den ljuvligt. Blommar på försommaren men kan remontera med enstaka blommor även senare på hösten. Upp till 2,5 m hög och lika bred. Zon 5.

Gallica-gruppen
Täta och breda, taggiga, drygt meterhöga och lika breda buskar. Växer vanligen på egen rot och skjuter då talrika sidoskott, vilket gör buskarna stora och täta. Fina som friväxande häckar och i framkanten av buskage.

'Adèle Prévost' 
Små, talrika taggar. Stora, karminröda, tätt fyllda blommor med violetta skiftningar, det violetta förstärks under blomningens gång. Doftar starkt o sött. Härdig och frisk. Höjd och bredd dryga metern, zon 5.

'Rosa Mundi' syn. Rosa gallica var. versicolor, polkagrisros och 'Officinalis', apotekarros 
Växtsättet är brett och tätt och måtten dryga metern. Båda har stora, halvfyllda blommor med fin doft, 'Rosa Mundi' har randiga i rosa/vit och 'Officinalis' har karminrosa.
Härdig (zon 6) och skuggtålig, växer även bra i magra jordar. Kan angripas av mjöldagg senare på hösten.

'Sissinghurst Castle' 
Växer tätt och tämligen upprätt. Sätter rotskott. Tämligen få taggar. Medelstora blommor med purpurröd sammetslyster. Mörknar till anilinrött. Doftar medelstarkt.
Juni-juli. Härdig och tålig. Zon 5.

Damascena-gruppen
Yviga buskar med utbrett växtsätt och bågböjda grenar. Passar bra som solitärer eller i stora grupper. På egen rot kommer det många rotskott vilket gör busken tätt och yvig. Lättodlade, växer vanligen på egen rot.

'Celsiana'
En mycket vacker sort med upprätta grenar. Stora, halvfyllda, rosa, silkesskimrande blommor i glesa klasar. Stark, fin doft. Tyvärr känslig för svampsjukdomar. Zon 5.

Alba-gruppen
Många i denna grupp är anspråkslösa, lättodlade rosor som tål mager jord och skugga. Bra i grupper där dryga meterhöga vita och ljusrosa rosor behövs. Några sorter kan odlas som klätterrosor. Blommar mitt på sommaren från mitten av juni till mitten av juli. Gallras och föryngras vid behov men beskäres annars försiktigt. Remonterar sällan.

'Celestial'
Kraftig och tät ros med få taggar. Stora, halvfyllda ljusrosa blommor med ljuv doft.
Upp till 1.8 m hög, något smalare. Zon 6.

'Maiden's Blush'
Gammal, älskad sort. Kraftigt växtsätt som gör att den även kan användas som klätterros. Fåblommiga klasar av medelstora, ljuvt ljusrosa blommor med stark doft. Zon 6.

Centifolia-gruppen
Även centifoliorna är lättodlade, stora buskar för goda jordar i soliga lägen. Ofta tämligen glest växtsätt varför de passar i grupper och som solitärer.

'Fantin-Latour' 
Kraftigt och tätt växtsätt med upprätta grenar. Vackra, tätt fyllda, ljusrosa blommor med stark doft. Har tämligen lätt för att angripas av svampsjukdomar. Zon 4.

'Tour de Malakoff'
Kraftigt och tätt växtsätt. Säregen blomfärg: purpurröd med inslag av lilarosa och senare blåaktigt violett och grålila. Stora tätt fyllda blommor. Kan angripas av mjöldagg. Zon 3.

'Unique Blanche' (syn. Viergo de Clery)
Glest, upprätt växtsätt. Stora, 'rufsiga', vita, fyllda blommor med tunna blomblad. Medelstark doft. Vill ha kraftig jord. Zon 3.

Centifolia Muscosa-gruppen
Detta är mossrosor med lustiga, "mossiga" knoppar och ofta mycket taggiga stjälkar.
Oftast engångsblommande buskrosor för soliga, varma lägen i goda jordar. Vintertäckning behövs förutom i de varmaste delarna av landet. 
Passar som solitärer och i mindre grupper. Tämligen låga buskar.

'Nuits de Young' (syn. 'Old Black' och 'Black Moss')
Glest växtsätt och en mycket taggig mindre buske (1 m). Mycket mörka blommor, mörkt purpurvioletta med sammetslyster. Zon 4 med vintertäckning.

'Zoe'
Glest men kraftigt växtsätt. Medelstora, tätt fyllda blommor, mörkrosa som bleknar till ljusrosa. Kan få svampangrepp. Zon 4 med vintertäckning.

Macranta-gruppen
En liten grupp med några vackra rosor. Dessa är ganska moderna, lättodlade buskrosor med rosa eller vita blommor. Blommar mitt på sommaren och kräver goda jordar. Till zon 4.

'Raubritter'
Mycket karaktäriska blommor, bollformade med inrullade blomblad. Rent rosa som bleknar till ljust rosa. Kan användas som klätterros då höjden kan nå upp till 2.5 m.

Moyesii-gruppen, mandarinrosor
Moderna buskrosor. Rosa, vita eller röda blommor med svag doft. Vanligen försommarblommande. Växer även på magrare jordar och är tämligen härdiga, till zon 5-6.

'Nevada'
Stora, vita, ibland lite rosatonade blommor med citrongul bas. Elegant bågböjda grenar som kan vara helt översållade med blommor. Härdig och skuggtålig ros som är lättodlad. Kan angripas av svartfläcksjuka.

Rugosa-gruppen
Moderna buskrosor som blommar länge och är mycket tåliga och härdiga, några t o m zon 8. Lättodlade, vanligen stora, friska buskar som ofta ses i offentliga planteringar. De flesta är mycket taggiga och de växer på egna rötter, så de bildar med tiden stora, ogenomträngliga buskage.

'Agnes'
Den ena av de två gulblommiga rugosorna. Bildar inga nypon. Blomfärgen är ljuvligt ljusgul som bleknar. Behöver gallras för att förbli vacker.
Zon 6.

'F.J. Grootendorst', nejlikros, och liknande 'White Grootendorst' och 'Pink Grootendorst'
Karaktäriskt för dessa sorter är små, fransade, nejlikliknande blommor i stora klasar.
Växer kraftigt och tätt och är mycket taggig. Doftar inte. Kan användas till häckar och buskage och t o m stammas upp. Zon 7.

'Fru Dagmar Hastrup'
Enkla, stora, ljusrosa blommor med angenäm doft. Ej så höga, varför de kan användas i lägre häckar, till buskagens framkant m.m. Bildar många nypon och blommar länge. Zon 6.

'Hansa'
En favorit: stora, mörkrosa, fyllda, ljuvligt doftande blommor i klasar och massor av stora saftiga nypon!! Blommar mycket länge. Kan användas till "allt" och är lättodlad och anspråkslös. Zon 8.

'Max Graf' och 'Rote Max Graf'
Täta, kraftiga och mycket breda buskar med stor blomrikedom. Bildar lätt täta buskage, så gallring behövs. Bra sort till marktäckning, kan även användas som klätterros. 'Max Graf' har rosa till mörkrosa blommor och 'Rote Max Graf' har röda blommor. Zon 6.

Moschata-gruppen, myskrosor
Moderna höga buskrosor som ofta används till klätterrosor. Skötselkrävande. Många doftar starkt. Många blommar kontinuerligt hela sommaren. Vill ha god jord och soligt läge för att blomma bra. Härdighet till zon 5 beroende på sorten.

'Ghislaine de Féligonde'
En stor, tät och bred buskros som även kan användas som klätterros. Nästan taggfria grenar. Vackra knoppar som är aprikosgula, blommorna först aprikosgula, sedan ljusgula/gulvita. Blommar länge. Zon 4.

'Mozart'
Mycket rikblommig, små mörkrosa blommor med vit mitt i stora klasar. 
Blommar nästan hela sommaren och bildar ärtstora, orangeröda nypon. Zon 4.

Moderna buskrosor-gruppen
Här är färgrikedomen större än i grupper med arter och arthybrider. Föräldrarna är av skiftande ursprung. Doften har ofta förädlats bort till förmån för blomfärgen och blomrikedomen. De flesta blommar kontinuerligt och kräver goda jordar. En del kan användas som klätterrosor men de flesta är medelhöga till låga buskar.

'Alchymist' (Moderna buskros-gruppen)
Mycket vacker ros med säregen färg! Kan även användas som klätterros då den kan bli upp till 4 m hög i varmare zoner. Blommorna är medelstora och tätt fyllda, blomfärgen är klargul med orange och rosa i mitten. I solsken kan den bli helt orange. Tämligen frisk, men kan få lätta svampangrepp. Zon 4.

'Immensee'
Låg, tät och bred, varför den passar bra till marktäckning. Kan även stammas upp. Små vitrosa blommor med gula ståndare och med vildroskaraktär. Zon 3.

Och så ett knippe "Göteborgsrosor", som den göteborgare jag är:

'Göteborgs-Posten', syn. 'Sommerwind'
Låg, tät och bred med upprätta grenar. Halvfyllda, medelstora blommor med ojämna kronblad. Färgen är rosa till laxrosa med stora gula ståndarknappar. Blommar mycket och länge och är frisk och härdig. Zon 5.

'Göteborgs Rosarium', syn. 'Valerie'
Växtsättet är som hos ovanstående men blommorna är större, aprikosgula med rosa skiftningar. Doftar medelstarkt. Zon 3.

'Göteborg', syn. 'Pink Robusta'
Tätt, upprätt växtsätt med bågböjda grenar. Stora, halvfyllda blommor i rent rosa, som bleknar till lilarosa. Blommar länge och mycket. Medelstark doft. Zon 4.

Inledning!
KlätterrosorBuskrosor
RabattrosorNyponTidigblommande buskrosor


Rosa glauca, daggros


'Frühlingsduft'


'Raubritter'


'Nevada'


'Agnes'


'Hansa'


'Max Graf'


'Ghislaine de Féligonde'


'Mozart'


'Alchymist'


'Göteborgs-Posten'


'Göteborgs Rosarium'


'Göteborg'

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB