Anläggning av gräsmatta

Vi har köpt hus i ett nybyggt bostadsområde i Lund och ska anlägga trädgård på vad som tidigare varit (lerig) åkerjord. Vilken typ av jordförbättring rekommenderas och hur ska jorden bearbetas innan den färdiga gräsmattan läggs ut?

Eva

Odla Svarar: 

Ni får blanda jorden med sand/smågrus, massor med torv och kompostjord, gärna även lite stallgödsel. Behöver plöjas/fräsas in ordentligt och djupt.

Ett lager ogräsfri gräsmatte-matjord överst innan ni sår eller rullar ut gräsmattan.

Underarbetet kan ni göra så fort jorden går att bearbeta, sådden eller färdig gräsmatta i april/maj.

Mer att läsa om gräsmatta finns här:
http://www.odla.nu/artiklar/den_perfekta_grasmattan.shtml

Om jord i allmänhet kan du läsa vidare här:
http://www.odla.nu/artiklar/jord_att_odla_i_1.shtml
http://www.odla.nu/artiklar/jord_att_odla_i_2.shtml

Sylvia