Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Jord att odla i 2

God jordstruktur är viktig för att ge växtrötterna en bra miljö. Jordförbättring är hjälpmedlet. I lucker jord kan rötter leta sig fram, ta upp syre, vatten och näring. Där är balansen god mellan andelen fast material (jordpartiklar) och hålrum (med luft, vatten) - en bra struktur.

*Jord att odla i - jordens struktur.
Från Hemträdgården 2 -2008 av Eva Wirén, hortonom & trädgårdsrådgivare.*

Jord att odla i - jordens struktur
Helst ska strukturen vara stabil och klara påfrestningar men ibland är den svag och lätt att förstöra. Då kan jorden bli hård, tät och slamma igen.

Jordförbättring syftar till att bevara och förstärka jordens struktur. Det tar tid och är en ständigt pågående process.

Jordpartiklarna avgör strukturen
Strukturen bestäms av hur de olika jordpartiklarna är lagrade och förenade med varandra. Lerjordens små korn kan packas till en kompakt jord där vatten binds men inget syre får plats. I vissa lerjordar kittar partiklar ihop sig till större gryn eller klumpar - aggregat. Det är fördelaktigt för strukturen eftersom det i och mellan aggregaten bildas större porer med plats för luft.

I grövre jordar, t ex sandjord, ligger kornen ett och ett med stora hålrum mellan. Det blir luftigt men ibland problem med torka eftersom vatten binds dåligt.

Lista för jordförbättring

En viss strukturförbättring sker helt naturligt. Särskilt vinterns frysning är viktig för att sönderdela och skapa sprickor. Här följer fler åtgärder för jordförbättring.

Kom ihåg

 • Gör odlingsbäddar så smala (max 1 m) att de kan skötas från sidorna. Lägg ut trampstenar i rabatterna. Ju mindre man går på jorden, desto bättre eftersom belastning trycker ihop det fina systemet av porer och maskgångar. Lerjord är särskilt känslig för packning speciellt när den är våt. Då ska man undvika både tramp och körning med maskiner.

 • Vårbruka jorden när den "reder sig", dvs. när den torkat upp, är smulig och lätt bryts sönder, inte kladdar på grep eller spade. Höstgräv lerjord för att ge vinterns frostsprängning tillfälle att verka. På våren ska den endast bearbetas lätt.

 • Fräs är bekvämt om ytorna är stora, men lämplig endast på lätta jordar under vårbruket. Undvik fräsa lerjord. Aggregaten kan slås sönder och jorden bli till pulver.

 • Täckodling är en metod som gör grävning överflödig, förespråkas av vissa odlare. Marken ska vara ständigt täckt av organiskt material (växtrester, ogräsrens, halvfärdig kompost, gräsklipp). Det gynnar maskar och andra markdjur som sköter luckrandet.

 • I rabatter och planteringsytor med fleråriga växter är årlig grävning inte aktuell. Luckra gärna vid behov genom att försiktigt vicka en grep fram och åter. Fyll på med organiskt material mellan plantorna.

 • Tillför vatten på ett skonsamt sätt. Punktbevattning med dropp-/porslang, vattenkanna eller en fin rännil från slang låter vattnet långsamt sjunka in medan hårda strålar skadar strukturen i ytan. Även spridaren ger stillsamt regn men slösar mer på vatten jämfört med punktbevattning.

 • Bar mark mår bra av ytluckring efter regn, vattning. Det förhindrar skorpbildning och att vatten dunstar bort. Använd gärna marktäckning - ett bra skydd mot häftiga regn och som hinder för avdunstning.

 • Ett rikt biologiskt liv är gynnsamt för jordens struktur. Markdjur bryter ner organiskt material till mull som gör jorden lucker och förstärker aggregaten. Maskgångar luftar och slem från markorganismer och rötter hjälper till att stabilisera strukturen. Odling tär på mullhalten och därför måste jorden ständigt laddas med kompost, stallgödsel och annat organiskt material.

 • Gröngödslingsväxter ger jorden en välgörande kur. Rötterna luckrar på djupet. På hösten myllas rot- och bladmassa ner i jorden, bryts ner och blir till mull.

  Sand en osäker metod
  Att förbättra lerjord med sand eller grus är ett vanligt råd. Det kan lyckas om jorden är en moränlera eller om organiskt material blandas in samtidigt men det finns en risk att sand/grus gör lerjorden mer kompakt. Säkraste sättet att förbättra ler- och andra jordar är att tillsätta organiskt material.

  Plantera upphöjt på hård jord
  På hård, kompakt jord med dålig dränering är lösningen många gånger att plantera träd och buskar på upphöjd bädd. Luckra först och lägg sedan på ett lager planterings- eller kompostjord blandad med vanlig jord från annan plats i trädgården. Bädden ska vara 20–30 cm hög och lite välvd, minst 1 m i diameter.

God jordstruktur är viktig för att ge växtrötterna en bra miljö. Jordförbättring är hjälpmedlet.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB