Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Den perfekta gräsmattan

Den perfekta gräsmattan är en dröm som många när. Det är mycket som skall klaffa om mattan skall bli beständigt fri från ogräs och andra inkräktare. Den tid är över när man lätt kunde spruta bort alla ogräs och svampar och insekter. Nu får vi samarbeta med naturen och en monokultur som en ren gräsmatta är ett onaturligt system som hela tiden utsätts för intrång.

Av Göran Lindeberg

Många frågor som kommer till mig här på odla.nu rör gräsmattor. Jag har nyligen skrivit om blomsterängar där näringsbrist håller tillbaka gräset till förmån för blommorna.

I den perfekta ogräsfria gräsmattan är det precis tvärt om. Genom att på alla sätt gynna gräset konkurreras andra örter och mossa i viss mån ut. Det är emellertid ett onaturligt ekologiskt system som fordrar ständig passning mot diverse inkräktare.

Gräsmattan skall växa i väldränerad och näringsrik lätt sandig jord. Genom regelbunden vattning, gödsling och klippning hålls mattan grön och jämn kanske som omgivning till praktfulla rabatter.

Strollerprogrammet används av många bl.a. för att få jämn spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Ofta dyker det ändå upp ovälkomna inkräktare i den fina gräsmattan. Det kan vara mossa, ogräs, svampar och insekter.

Mossa
För att börja med mossan som nog är det största problemet åtminstone om man ser på försäljningen av kalk och mossmedel som oftast är baserade på järnsulfat. Stora mängder mossporer kommer alltid att finnas i gräsmattan och eftersom gräsmark är den naturliga miljö för denna mossart kommet sporerna förr eller senare att gro. För att i någon mån hindra mossan bör mattan var väl dränerad så att det torkar upp snabbt efter regn och bevattning. Använd gräsuppsamlare så att det inte bildas ett fuktbevarande skikt i botten av gräsmattan. Välj en annan marktäckare i skuggiga lägen såsom vintergröna eller skuggröna. En perfekt gräsmatta måste vara solbelyst större delen av dagen. Även om man använder mossrivare och mossmedel blir gräset svagt i skuggiga lägen. Gödsla regelbundet så att gräset blir så kraftigt som möjligt. Klipp minst en gång i veckan till ca 3-4 cm. Dessa åtgärder är ingen garanti för en perfekt gräsmatta men det är vad som är möjligt att göra för att undvika den förhatliga mossan.

Sent på hösten brukar mossan ändå ta överhand då gräset slutar växa vid en jordtemperatur på 10 grader. Mossan växer tills det blir tjäle i marken och trivs bäst när det är fuktigt och kallt. Kalk är praktiskt taget verkningslöst när det gäller att bekämpa mossa även om det sägs så i kalkindustrins reklam. Järnsulfatbaserade medel är dock tillfälligt effektiva men mossan kommer tillbaka.

Ogräs
Förutom maskrosen som har en enastående förmåga att etablera sig i gräsmattor finns ett antal arter som förr eller senare vandrar in i gräsmattan till perfektionistens förgrämelse. De har det gemensamt att bladen är tryckta mot marken så att de undgår klipparens knivar. Vanliga ogräs är vitgröe, revsmörblomma, bellis eller tusensköna, klofibbla, brunört, daggkåpa, groblad, rölleka och vitklöver.

Eftersom min åsikt är att man ska undvika besprutning mot ogräs och annan ohyra överlåter jag till leverantörerna att ge råd om bekämpning med kemiska medel. Stroller programmet t.ex.

Om man skall lägga om en gräsmatta som är bemängd med ogräs räcker det inte med att fräsa upp den gamla mattan och så nytt gräs. Jorden är fullproppad med ogräsfrö som snabbt kommer att gro och etablera sig i den nya mattan. Ungefär 10-15 cm jord måste skrapas bort och ersättas med ogräsfri mosand från något grustag.

Läs mer om jord här!

Den nya ogräsfria jorden jämnas ut och får sätta sig så att man får önskad topografi. Jag rekommenderar gräsmatta på rulle som lämpligen läggs ut i augusti-september. Man kan naturligtvis så och då helst i september men det är svårt att så jämnt och få jämn uppkomst. Om man vill ha en ogräsfri gräsmatta måste man lägga om den vart femte år.

Svampar
Det finns en hel del svampar som med förkärlek etablerar sig i gräsmattor. Det finns de som är aktiva på vintern och orsakar "snömögel". De dödar gräset fläckvis och man får vita fläckar på våren som måste lagas. Förr fanns det kvicksilverpreparat mot denna svamp men nu finns det inga effektiva svampmedel att tillgå.

Häxringar är ett fenomen som uppkommer i gräsmattor. De orsakas av nejlikbroskskivling. När svampen etablerat sig sprider den sig radialt och man får mörkgröna cirklar. Till en början gynnas svampen i den yttre delen av cirkeln men sedan dödas gräset. De gräsarter som används förökar sig med underjordiska rotskott så att de döda partierna växer ihop. Det är förargligt men man får lära sig leva med häxringarna och svamparna.

Större svampar kan periodvis dyka upp och värst är liksvampen. Man kommer inte åt det underjordiska mycelet så det man kan göra är att plocka bort de ovanjordiska fruktkropparna dvs. svamparna. Vid klippningen krossas de och förmultnar snabbt.

Insekter.
Ibland dör gräset fläckvis genom att pingborrens larver äter upp rötterna. Dess larver tillbringar flera år under jorden och är svåra att komma åt.

Den perfekta gräsmattan är onaturlig och kräver därför mycket av odlaren.

Som framgått är det inte helt enkelt att anlägga och underhålla en perfekt gräsmatta. I slottsparker som Drottningholm var dessa gräsmattor liksom slotten i övrigt tecken på makt men man hade då anställda som skötte den mödosamma ogräsrensningen. Många kemiska preparat som var en förutsättning för en helt perfekt gräsmatta finns inte längre tillgängliga.

Personligen anser jag att gräsmattan är en yta att vara på - Att spela kubb, att ligga på att leka på. Det kan vara ett bekymmer med vitklöver som drar till sig bin som kan stickas om det blir klämda. Jag kan fördra mossan som faktiskt gör mattan mjukare och även håller den grön vintertid. Gräset är inte dött på senhösten även om man inte ser ett enda strå. Mossan skyddar gräset mot bl.a. snömögel. Riklig gödsling med kväve gynnar gräset och trycker tillbaka mossan under sommaren.

Jag störs inte heller av ogräs men smaken är olika. En del vill ha en "perfekt" gräsmatta andra vill ha en blomsteräng. Blomsterängen kan vara ett alternativ i branta slänter där inte åkklipparen klarar av lutningen. En perennplantering i en slänt som man inte längre orkar sköta kan bli en blomsteräng.


Den naturliga förebilden ängen består inte bara av gräs utan av en massa växter som lever i jämvikt med varandra och blir därigenom stabil.


Man kan hitta en perfekt gräsmatta där man minst anar det.


Några av de vanligaste ogräsen i gräsmattor. Brunört och rölleka.


Branta slänter som en gång varit rabbater kan bli färgrika inslag i gräsmattan. Åkklipparen kan inte användas i dessa slänter.


Artrik slänt. En blandning av odlade och vilda växter.


I skuggan bakom huset tar oftast mossan över. Gräset kan inte konkurrera.


Häxringar är ett gissel i gräsmattor. Här finns nejlikbroskskivlingen som fruktkroppar.


Färdigt för utrullning av gräsmattan.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB