Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Jord att odla i 5

Genom att gräva, vattna och luckra lär du känna din jord. Med en jordanalys får du fördjupad kunskap och exakta svar. En jordanalys är ett bra sätt att lära känna sin jord. Erfarna odlare kommer långt med att titta och känna på jorden och att tyda hur växterna mår. Korrekta värden kräver dock en analys.

Jord att odla i - jordanalys. Från Hemträdgården 5 -2008 av Eva Wirén, hortonom & trädgårdsrådgivare.

Först när det uppstår problem överväger de flesta av oss en jordanalys, t.ex. dålig tillväxt eller torftig skörd. Har växtligheten fräsch grönska och god utveckling så har man troligen ett bra "recept" för att hålla jorden i balans. För att öka kännedomen om trädgården och få ett värde att jämföra med i framtiden är det bra att göra en analys. På en nyanlagd tomt kan det vara bra att få fakta kring jorden som lagts dit.

Vad säger analysen?
Beroende på laboratorium och vilken slags analys man väljer får man vanligen besked om pH-värde, ledningstal, mullhalt, jordart och de viktigaste näringsämnena. Totalt behövs en jordmängd på ca 1 liter. Provet tar man själv och skickar iväg per post. Det behövs ingen särskild utrustning för provtagningen men det är viktigt att man är noggrann.

pH-värde: mått på jordens kemiska surhet. Högt pH = kalkrik jord (basisk), lågt pH = kalkfattig jord (sur). pH-värdet påverkar olika näringsämnens tillgänglighet för växter.

Ledningstal (Lt): mått på den totala mängden av näringsämnen i jorden. Lågt ledningstal visar näringsbrist, högt tal tyder på överdriven gödsling.

Växtnäringsinnehåll kan mätas och tolkas på flera sätt beroende på att näringen i jorden är olika tillgänglig för rötterna. En del ämnen tas upp lätt, andra är svåråtkomliga. Analysen ger en uppskattning av den mängd växtnäring som växten kan tillgodogöra inom den närmaste tiden. Normalt är det fosfor (P), kalium (K) och magnesium (Mg) som mäts.

Jordart: jordens sammansättning av mineralpartiklar (stenkorn), t.ex. sand, mo, ler.

Mullhalt: innehåll av organiskt material.

Provsvar
Att få ett provsvar tar ca 10 dagar. Enkla råd kan ingå i priset men önskas mer detaljerade gödslingsråd, anpassade för det man odlar, får man betala extra. Vill du att råden ska gälla natur-/organisk gödsel och det saknas i analyssvaret, kontakta laboratoriet och be om hjälp. Uppge gärna sådana önskemål redan när du skickar in provet.

Var noggrann!
Ett jordprov ska tas från en någorlunda enhetlig odlingsyta i trädgården, dvs. blanda inte jord från t.ex. gräsmatta och grönsaksland. För analys av båda dessa ytor krävs ett prov från varje. Annars får man inte något säkert svar.

Jordprovet som ska vara så representativt som möjligt ska bestå av flera delprov, dvs. man tar ut och blandar flera mindre prover från olika ställen inom den aktuella ytan. Det gäller även om den är liten. Ta ca tio delprov, men är ytan mycket liten kan det räcka med färre.

Vanligtvis är det i de övre 25 cm (gräsmatta lite grundare) som provet ska tas, dvs. matjordslagret. Matjorden är det skikt som påverkas av bearbetning, jordförbättring och gödsling och där merparten av rötterna finns. Varje delprov ska bestå av jord från hela skiktet/djupet.

Jordprov kan tas hela säsongen, men vänta någon månad om du just t.ex. har gödslat, kalkat eller tillfört torv.

Gör så här
Bestäm vilken yta provet avser och dela in den i tio ungefär lika stora delar, en för varje delprov.

  • Börja i ruta 1 och gräv en liten grop med ena sidan lodrät. Djupet ska vara samma som provdjupet.
  • Skär med spaden ut en jordskiva, ca 2 cm tjock, från den lodräta sidan och hela vägen ner.
  • Lägg spaden ner och ta bort en del av jorden så att en jordstav återstår, bestående av jord från hela skiktet. Detta är första delprovet.
  • Lägg provet i en hink och fortsätt på samma sätt tills alla tio delproven ligger i hinken.
  • Blanda och tag ut ungefär 1 liter jord som du lägger i en påse.
  • Märk enligt följesedel och beskriv gärna problem eller annat som kan vara bra underlag för analysen.

Medlemsrabatt på jordanalys!
Flera laboratorier erbjuder jordanalys för hemträdgård. Vi samarbetar med Eurofins AB som ger Svensk Trädgårds medlemmar 10 % rabatt.

Välj mellan:

Villa Mini: pH, P, K, Mg, Lt. Ordinarie pris 270 kr + 125 kr för gödslingsråd.

Villa Grund: som ovan samt jordart, mullhalt. Ordinarie pris 420 kr + 125 kr för gödslingsråd.

Beställ på www.eurofins.se, klicka på "Beställ" och sedan "Trädgårdsanalys", eller ring Charlotte Åkerlind 070-6609434, så får du en provpåse med instruktioner hemsänd.

Läs mer
Fakta Trädgård-Fritid nr 109, SLU. "Vad vet du om din jord? En analys ger svar". 018–67 11 00.
 

Jordanalys

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB