Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Hemträdgården 5

Kort och Gott från Hemträdgården 5 -2000 av Eva Wirén.

Sibiriskt lärkvirke "icke beständigt"
Kärnvirke av sibirisk lärk, som vuxit i Sibirien, anses av många vara relativt beständigt mot röta. Nya försök, som har utförts vid institutionen för trävetenskap, SLU, visar att skillnader i beständighet mot brunrötesvamp mellan lärkvirke från Sibirien respektive i Sverige var små. Lärkvirket klassades som "icke beständigt" till "lite beständigt". Oavsett var lärken har vuxit är beständigheten sämre än för tryckimpregnerat virke.

Fältförsök med olika sorters lärkvirke pågår och inspektioner av olika konstruktioner med lärkvirke har påbörjats. Tydliga rötskador har observerats redan efter två år i stockholmska bryggor byggda av lärkvirke.
Notiser från SLU 3-00

Kvalsterbekämpning i starholk
På våren kommer staren tillbaka från sitt vinterkvarter för att bygga bo. Om du har en lämplig fågelholk och är uppmärksam kan du få se hur hanen snart fraktar med sig gröna växtdelar in i holken. Och det gör han inte för att få det grönt och vackert. Amerikanska forskare har visat att en rad växter - t ex de som stararna samlar - innehåller kemikalier som effektivt dämpar utvecklingen av kvalster och andra blodsugande snyltare. Forskarna avlägsnade systematiskt de gröna växterna från några bon och lät dem vara i andra. Det visade sig att normala bon med gröna växtdelar efter tre veckor innehöll ca 8 000 kvalster, medan bon utan växtdelar kunde husera upp till 750 000.
Haven 4-2000

Nytryckta faktablad
Riksförbundet Svensk Trädgårds faktablad om ekologisk odling nr 9,10, 12 och 13 finns nu åter efter att ha varit slut en tid. Nr 9 Odla frukt är ordentligt omarbetad och handlar om kvalitet, plantering, gödsling och vattning av fruktträd. Nr 10 Skadegörare på fruktträd är till viss del förnyad. Nr 12 Växterna behöver näring och nr 13 Naturnära trädgård är i stort sett desamma som förra upplagan.

Serien omfattar 17 faktablad och är gratis för medlemmar. Faxa, e-posta eller ring in din beställning.

Kvävegödsel på nära håll
Genom att man tar vara på sin urin minskar behovet av inköpt gödsel, man sparar på rent vatten (färre spolningar i toaletten) och belastningen på reningsverket blir mindre. Som fritidsodlare berörs man inte av de regler som gäller för användning av humanurin, men för säkerhets skull kan man kontakta kommunen för att höra om det finns några lokala bestämmelser.

Urinens sammansättning varierar, men ca 95 % är vatten och resten olika kväveföreningar, mineralämnen m m. Tungmetallinnehållet är lågt och även vid ganska kraftig uringödsling hamnar man långt under gränsvärdena. Rester av läkemedel och hormoner kan finnas i urin, så med tanke på miljön bör man nog undvika uringödsling medan man tar medicin. Risken för smittspridning är minimal om urinen är ren och inte förorenad av fekalier.

Kvävehalten (N) är ungefär 8-10 g/l och föreligger till största delen i form av urea. Om urinen är ren, inte spädes och lagras vid låg temperatur händer inte så mycket med urean, dvs. man slipper kväveförluster genom ammoniakavgång. Fosfor- (P) och kaliumhalten (K) ligger på 1 g respektive 2,5 g/l urin.

Jämfört med andra gödselmedel är växtnäringskoncentrationen i urin ganska låg, 1% N, 0,1% P och 0,25 % K, men räknas ändå främst som ett kvävegödselmedel. Exempelvis blodmjöl innehåller 14 % N och benmjöl 9 % P. I pelleterad hönsgödsel är NPK-talet ca 5:2:4. Stallgödsel från häst och ko innehåller någonstans runt en halv procent kväve. Grovt räknat är årsbehovet av kväve i många odlingar runt 10 g/m2, vilket täcks av 1 l urin, men tillförseln måste anpassas efter jordart och växtslag.

Informationen är hämtad från Carl Åkerbergs rapport "Användning av urin i fritidsodling", ett arbete han gjort på uppdrag av Fritidsodlingens Riksorganisation FOR. När rapporten är helt klar återkommer vi med uppgifter om hur den kan beställas. Skaffa potta, dunk och vattenkanna så länge, så är du i alla fall redo till vårens gödsling. I Hemträdgården 3-99, s 51, finns tips om hur du praktiskt sprider urin i trädgården.

Äppeltider
Nu har det skördats svenska äpplen i en månad minst. Om den egna skörden slagit fel kan du i alla fall njuta av färsk, svensk köpefrukt. Nyskördad är den aromrik och krispig, så passa på att frossa. September och oktober är de månader när vi kan välja och vraka bland riktigt många äppelsorter. Det svenska utbudet är som störst då och det finns många sorter från övriga Europa.

Alla äpplen som säljs är i stort sett ätäpplen som är goda att äta precis som de är. Perfekta att stoppa i väskan är de nätta sorterna 'Summerred' och 'Katja'. Nästan alla äpplen går också bra till paj och till lagade rätter men med fördel väljer du 'Gravensteiner', 'Signe Tillisch' eller 'Aroma'.

Om äpplena så här års kommer från t ex Nya Zeeland eller Sydamerika kan man misstänka att de inte är precis nyskördade - på andra sidan jorden är det ju vår nu.

Tupp lugnar arga hönor
Närvaron av tuppar gör hönor mindre aggressiva också i stora flockar. Det har framkommit i ett licentiatarbete vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara. Att hålla värphönsen frigående i stora, en-könade flockar har visat sig leda till flera problem, bl a att hönorna ofta blir aggressiva. Kristina Odén har nu visat att tuppar skapar lugn i flocken, förmodligen både genom direkt dominans och genom att de underlättar bildandet av undergrupper i den stora flocken. Troligen skulle det räcka med en tupp per hundra hönor.
Notiser från SLU 4-2000

Bär rika på skyddande ämnen
Bär som jordgubbar, blåbär, havtorn och nypon har i allmänhet ett mycket större innehåll av fenoliska syror, en typ av antioxidanter1, än frukter som äpplen och päron. Ellagsyra är ett exempel på en fenolisk syra som kan förebygga cancer. Den förekommer rikligt i jordgubbar och hallon, men inte alls i äpple och apelsin.

Havtornsbär innehåller, till skillnad från många andra bär, såväl stora mängder fettlösliga antioxidanter (vitamin E och karotenoider) som vattenlösliga (vitamin C). Förmågan att ta hand om de för kroppen farliga, fria syreradikalerna förstärks ofta när vattenlösliga och fettlösliga vitaminer samverkar, visar forskning vid SLU i Balsgård.
* För att överleva i vår syrerika atmosfär behöver alla organismer ett antioxidativt försvarssystem, som är likartat för djur och växter. Växterna kan själva bilda sina antioxidanter, medan människan måste inta många av dem via födan.
Notiser från SLU 4-2000 Torka förödande för bar rot
Häckplantor säljs ofta barrotade, dvs med bara rötter och inte i en kruka med jord. De är billigare, men om etableringen ska lyckas är det mycket viktigt att plantorna inte utsätts för torka. På Forskningscentret i Årslev, Danmark, har man undersökt barrotade växters torktålighet (Haven 4-2000). Känsligast är vintergröna växter, eftersom de har barr eller blad som avdunstar vatten. 40 % av tallarna dog efter 1,5 timmes uttorkning, resterande levde men växte dåligt. Barrotsplantor av lövfällande växter levereras när de tappat sina blad och tål därför torka bättre. Man ska ändå aldrig utsätta några barrotsplantor för torka mer än nödvändigt.

Barrotsplantor brukar vara emballerade, men ta eventuellt med plast (ej svart) att linda in dem i och transportera hem dem så snabbt som möjligt. Köp inte barrotsplantor som verkar ha stått framme med otäckta rötter. Väl hemma, placera dem i skugga tills de ska planteras, skotta jord över rötterna eller täck med plast. Duscha eventuellt. Innan plantorna sätts ner på sin plats är det bra att doppa rötterna i lera uppslammad i vatten. Är det fuktigt, mulet väder vid planteringen mår plantorna extra bra.

Barrotsväxter planteras sen höst eller tidig vår om det gäller lövfällande, tidig höst eller vår för vintergrönt.
Eldig spirea
Nu sprakar träd och buskar i gult och rött. Lilla eldspirean, Spiraea x bumalda 'Firelight', fångar med sina lysande färger blicken redan under vår och sommar. Nya skott och blad är röda för att sedan övergå till en varm, gul färg. Även höstfärgen är vacker. Eldspirean blir 80 cm hög och blommar i juni-juli med rosa blommor. Härdig till zon IV. Den har funnits i butikerna ett par år men inte förekommit på så många ställen. Nu lyfter Trädgårdsringen fram den i sitt tema "Guld, Silver och Brons". Senaste Fakta från SLU
"Rosor - odlingsvärda sorter", nummer 23 i serien Fakta Trädgård-Fritid, är en vägledning till hur man väljer en bra sort. Med tanke på det enorma utbudet och de nya ibland oprövade sorter som finns i handeln är det ett högst användbart faktablad. De olika grupperna inom gammaldags och moderna rosor beskrivs i en tydlig, kortfattad översikt med karaktärer, skötselbehov och härdighet. Odlingsvärda sorter presenteras i en faktaruta. Betydelsen av odlingsvärde, härdighet och grundstam eller ej diskuteras också. På SLU Balsgård pågår sedan 15 år framtagning av härdiga rosor. De första fem sorterna kommer att bli tillgängliga under nästa år, se Kort och Gott i nr 3-2000.

Om rosen är den växt som röner mest uppskattning bland prydnadsväxterna är väl potatisen den mest älskade i kökslandet. Den kan angripas av en mängd skadegörare. "Vad är potatisen angripen av?", nr 79, går igenom nematoder, skorv, bladmögel, kräfta, djur som gör hål m m, och hur vi kan förebygga eller åtgärda dessa. Friska sorter, förgroning och växtföljd hör till det viktigaste. Bra hjälp får man av den tabell som graderar olika potatissorters motståndskraft mot några olika skadegörare.

Från Nordiska Genbanken i Alnarp kan man få information och faktiskt även frö, sättpotatis och ympris av gamla nordiska trädgårdsväxter. Genbankens huvudsyfte är emellertid att bevara växtgenetiska resurser för framtiden. Skulle du själv råka ha äldre grönsakssorter, potatis eller frukt kan du hjälpa Genbanken genom att skicka odlingsbart material. Läs mer om Nordiska Genbankens verksamhet i nr 78 "Så bevaras våra växtgenetiska resurser".

Prenumerera på Fakta Trädgård-Fritid eller köp enstaka faktablad, tel 018-67 11 00, publikationstjanst@slu.se

Praktiskt hyra maskin
Husqvarna satsar på uthyrning. Sedan i maj kan även vanliga konsumenter hyra maskiner ur hela Husqvarnas sortiment: häcksaxar, jordfräsar, motorsågar, stubbfräsar, gräsklippare… Välj själv hur länge, flera veckor går lika bra som några enstaka timmar. Sök upp närmaste Husqvarna Skog-Trädgård och hör efter om de kanske är en av de 100 återförsäljare som tecknat avtal om uthyrning.


Bär rika på skyddande ämnen


Eldig spirea


Nytryckta faktablad

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB