Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":41},"response":{"numFound":26267,"start":0,"maxScore":1.4283814,"docs":[{"item_id":"318","score":1.4283814},{"item_id":"320","score":0.8659136},{"item_id":"317","score":0.1929569},{"item_id":"28431","score":0.17853297}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Biet

  • Trädgård
Biet - en underbar företeelse i människans tjänst!

Sidan 2 av 3

Genom att ställa upp några svärmar inköpta enkom för ändamålet att ge denna extra tilldelning, kom dock några att förstå binas värde för det personliga hushållet även efter att det tillfälliga motivet försvann, genom att sockret åter blev tillgängligt utan ransoneringskort. Detta gjorde att efter kriget kom vi att ha ganska många biodlare och nästa våg av intresse för biodling kom i samband med "Gröna vågen" i början på 70-talet. Den ebbade dock ut ganska snabbt, de goda snälla bin som vi idag har tillgång till fanns inte i så stor utsträckning att de blev var mans egendom. Och visst är umgängesformen olika för snälla respektive icke snälla bin, och viktig för de fortsatta relationerna och när det blev för tufft att gå till bina fick de stryka på foten vid prioritering av aktiviteter. Samtidigt har all den utbildning som erbjudits under tiden gett en klart mer medveten och kunnig biodlare.

Misstagen blir färre och utbytet bättre. Där bör dock skickas med en brasklapp, årsmånen, årets förmåga att ge bra betingelser för en bra skörd, gör mycket i det avseendet. Vi minns med fasa -98 års urusla skörd i stora delar av landet. Detta ledde till en stor brist på honung under den följande vintern och våren. Nu har en helt annan situation uppstått när det gäller biodling. Folk som sysslar med trädgård och har några bärbuskar och fruktträd börjar att få klart för sig att de uteblivna skördarna till största delen beror på bristande pollinering. Vid många olika mässor och utställningar, som jag som biodlare deltagit vid, har oerhört många trädgårdsintresserade påtalat att sedan deras biodlande granne dog för några år sedan har skörden av frukt och bär nästan helt uteblivit. Och då drabbar den uteblivna pollineringen inte bara de träd och andra växter som finns i trädgårdar, de är ju under mycket noggrannare uppsikt, utan också den flora som omger oss på alla håll.

FÖREGÅENDE SIDA - NÄSTA SIDA

 

 

Biet - en underbar företeelse i människans tjänst!

Biet - en underbar företeelse i människans tjänst!