Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Biet

Biet - en underbar företeelse i människans tjänst!

Sidan 3 av 3

Alla växter som behöver pollinerande insekter för sin överlevnad drabbas utan att allmänheten ropar högt. Det finns några intresserade specialister, ofta också idealister, som märker en förändring av floran på många håll. Men vem lyssnar till några enstaka röster i öknen?

Vi vet att mycket av det som händer är kopplat till och beroende av binas arbete. Således känner vi idag till att binas insatser påverkar flera olika skeenden i naturen och såvitt vi vet idag är det enbart av positiv natur. Här kan infogas det faktum att bin har stor påverkan på det ekologiska förloppet i naturen. En rejäl uppvärdering av binas arbete görs sedan det blivit klarlagt att riklig förekomst av pollinerande bin har positiv återverkan på försurningen i naturen. Vid nedbrytningen av växter har de olika påverkan på jorden. Således har vindpollinerade växter, typ barrträd, gräs m. fl., en försurande effekt på jorden, medan insektspollinerade växter ger en basisk effekt och således motverkar försurning.

En ökad tillgång på bin styr alltså över förutsättningarna för en bättre närmiljö med mindre negativa effekter av det sura nedfallet. Betänk gärna det när Du engagerar Dig som biodlare och motiverar köp av lokalt producerad honung.

Vidare kan det avslöjas att bin har stor betydelse för nötkreaturens proteinförsörjning. Bina har vid sina blombesök med sig en mikroskopiskt liten zygota-svamp (Metschnikowia zygota) som de för med sig från blomma till blomma. Dessa små cellklumpar av svampar fastnar i bitungans hårbeklädnad och överförs på det viset till växterna. Forskningen visar att dessa små svampar har stor betydelse för alla idisslare vid tillverkning av proteiner av kvävehaltiga ämnen. En god del av mjölkens proteininnehåll härstammar från detta mikrobiellt tillverkade protein. Således bidrar bina på sitt sätt till den goda funktionen av en mikrobiella fabrik som vommen kan sägas vara och som gett idisslarna deras centrala plats i människans näringsförsörjning.

Nu har ytterligare ett skäl kommit idagen för att bli biodlare. Att presentera upplevelser är inne på alla fronter. Inom turism och marknadsföring är det upplevelsen som är honnörsordet för dagen. Det finns många, ja otaliga skäl att starta med biodling, men just upplevelsen av en helt otrolig värld är något extra som man absolut inte kan komma åt på något annat sätt. Här är närheten och känslan av att komma in i en värld där det ideala samhället framträder allt tydligare ju mer man kommer det nära. Samtidigt ger det en underbar känsla av att vara ett med naturen, att aktivt kunna göra något som man vet är till nytta för vår fortsatta existens på jorden. Lycka till med att odla bin - Du är redan på väg in i ett livslångt förhållande!

Och kom ihåg - framtiden är FÖR bi!

Vårhälsningar från Walter i Höga Härliga Ekekull!

FÖREGÅENDE SIDA

För dig som vill veta mer rekommenderar vi ett besök på http://www.biodlarna.se

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB