Vindruvor

Anna-Karin Söderström

Skall de klippas ner till vintern?

Odla Svarar: 

Vindruvor ska inte helt klippas ner utan formklippas. Här hittar du information om hur du ska göra: 

Vinterbeskärning

Förutom att klippa under senhösten, ska vinrankan även pinceras under sommaren:

Sommarbeskärning

Mer om vindruvor hittar du här: Vindruvor

Sylvia