Odlingslådor

ingemar

Har så dålig jordmån. (Gotland) Kan man bygga någon slags lådor för tex. rosor där de kan växa och övervintra? Förslag på lösningar så man kan få buskar att växa?

Gunnel

Odla Svarar: 

Man kan också odla i Upphöjda bäddar, se här: http://www.odla.nu/metoder/upphojda.shtml

Även vattenbäddar går bra, se här: http://www.odla.nu/metoder/vattenba.shtml

Och till surjordsväxter gör man förstås bäddar av torvblock: http://www.odla.nu/artiklar/surjord.shtml

Och visst kan man bygga lådor till rosor och buskar ovan jord! Här är några förslag, se bilder!

http://www.odla.nu/artiklar/images/bilder/balkong-odlingsladearrangem.jpg
http://www.odla.nu/artiklar/images/bilder/odla_i_liten_yta.jpg
http://www.odla.nu/artiklar/images/bilder/gbgs_lustgardar_liseberg.jpg (man kan ta så många våningar murstenar som behövs!)

Läs dessutom Forumets Pallkrageklubben, där finns många bra idéer!

Lycka till!
Sylvia