Beskära vinranka

Gunnar

Har en vinranka i växthuset. Det blir nu tredje sommaren. Den har växt upp i taket. Hur långt skall jag beskära den för att om möjligt få den att blomma?

Med vänlig hälsning Gunnar

Odla Svarar: 

Hej

Just nu på våren är det fel årstid att beskära vinrankan. Du kan göra en sommarbeskärning, som kallas pincering, på din vinranka och sedan kan du före jul göra en vinterbeskärning. Läs mer om detta här:

Allmänt om vinrankan Sommarbeskär vinrankan Dags att beskära vinrankan

Med vänlig hälsning Sylvia