Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":12},"response":{"numFound":726,"start":0,"maxScore":0.049080987,"docs":[{"item_id":"3629","score":0.049080987},{"item_id":"3207","score":0.028236154},{"item_id":"1909","score":0.020085853},{"item_id":"2775","score":0.01209714}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

SKUD öppnar igen!

  • Trädgård

Om man är osäker på vad en odlad växt kallas, eller om det kan finnas andra namn på den, kan man hitta svaret genom en sökning i SKUD, Svensk kulturväxtdatabas.Efter att ha varit nedsläckt under några veckor ser framtiden för den unika databasen ljusare ut igen.

Av Sylvia Svensson Stängningen av Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD), som vid årsskiftet släcktes ner på nätet på grund av akut medelbrist, orsakade starka reaktioner från användare inom många olika samhällssektorer. Till mångas glädje har en gemensam insats mellan LRF, Gröna Näringens Riksorganisation och flera andra företag och organisationer inom den kommersiella växtsektorn gjort så att SKUD kan göras tillgänglig igen före februari månads utgång.

Begränsade medel

Stödet garanterar den fortlöpande driften och säkerhetsarbetet, men för närvarande finns inget medel för nyinläggning av data i SKUD eller vidareutveckling av databasen. Man har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att formulera övergripande mål och behovsnivåer för både informationen i SKUD och den tekniska utvecklingen. Andra viktiga frågor är den framtida placeringen, huvudmannaskapet och kompetensbehovet. Arbetet ska slutföras under våren.

Parallellt med detta arbete söks ytterligare extern finansiering.