Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":84},"response":{"numFound":24954,"start":0,"maxScore":0.260332,"docs":[{"item_id":"1564","score":0.260332},{"item_id":"26410","score":0.2481737},{"item_id":"3436","score":0.145338},{"item_id":"3776","score":0.12796916}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Odla med växtföljd

  • Trädgård

Växtföljd, så kallat skiftesbruk, har många fördelar. Om man vill odla ekologiskt, giftfritt och utan konstgödsel, är det viktigt med skiftesbruk för att växterna ska kunna dra fördel av jordens mikroliv.

Kålrabbi, _Brassica oleracea_, är en vacker grönsak.
Foto: Sylvia Svensson
Kålrabbi, _Brassica oleracea_, är en vacker grönsak. Foto: Sylvia Svensson
Svartrot, lök, dill, haverrot, förvuxen spenat, mangold med mera i en inspirerande kombination. Foto: Sylvia Svensson
Svartrot, lök, dill, haverrot, förvuxen spenat, mangold med mera i en inspirerande kombination. Foto: Sylvia Svensson
Broccoli och svartkål. 
Foto: Sylvia Svensson
Broccoli och svartkål. Foto: Sylvia Svensson
Savoykål. Foto: Sylvia Svensson
Savoykål. Foto: Sylvia Svensson
Olika kålväxter. Foto: Sylvia Svensson
Olika kålväxter. Foto: Sylvia Svensson
Sockerärt. Foto: Sylvia Svensson
Sockerärt. Foto: Sylvia Svensson
Störvaxböna och rosenböna. 
Foto: Sylvia Svensson
Störvaxböna och rosenböna. Foto: Sylvia Svensson
Svartrot. Det tunna skyddsnätet är mot harar och rådjur.
Foto: Sylvia Svensson
Svartrot. Det tunna skyddsnätet är mot harar och rådjur. Foto: Sylvia Svensson
Vacker kombination med squash, ringblommor och majs utanför skiftesplanen. Foto: Sylvia Svensson
Vacker kombination med squash, ringblommor och majs utanför skiftesplanen. Foto: Sylvia Svensson
Sparrisärt.
Foto: Sylvia Svensson
Sparrisärt. Foto: Sylvia Svensson
Potatis med sina oätliga frukter
Foto: Sylvia Svensson
Potatis med sina oätliga frukter Foto: Sylvia Svensson

Av Sylvia Svensson.

Olika växter kräver olika mycket näring. De mest näringskrävande växter som kål bör odlas på nygödslade skiften. Ärtväxter däremot, som själva kan utnyttja luftens kväve, kan odlas i slutet av växtföljden.

Det finns också skadegörare som är knutna till en viss sorts gröda och angriper denna i första hand. Insektsägg, larver och svampsporer övervintrar i jorden och om man sedan har värdväxten där när de kläcks så angriper de denna direkt. Har man däremot flyttat på värdväxten så har skadegörarna svårare att hitta föda.

Exempel på växtföljd

Mats Hafström från Göteborgs botaniska trädgård berättade att de i sin ekologiska köksträdgård använder den härliga myllan från de egna komposterna. Gröngödslingsväxter som odlas i skifte 4 klipps ner några gånger under sommaren och används färska till de mer näringsgrävande växterna. Alla växter i skifte 4 vänds ner på hösten.

Odla enligt följande växtskifte:

Skifte 1: Näringskrävande växter som kål, sallat med flera. Gödslas med välbrunnen naturgödsel före säsongen. Skifte 2: Rotfrukter och lök. Skifte 3: Potatis. Skifte 4: Baljväxter som ärter, bönor och gröngödslingsväxter.

Fyra grönsaksland

Du kan skifta dina grödor i fyra grönsaksland, enligt följande princip:

Land A: Skifte 1 Skifte 2 Skifte 3 Skifte 4 Land B: Skifte 2 Skifte 3 Skifte 4 Skifte 1 Land C: Skifte 3 Skifte 4 Skifte 1 Skifte 2 Land D: Skifte 4 Skifte 1 Skifte 2 Skifte 3

Kålväxter och svampsjukdom

Skulle kålväxterna, Brassicaceae, drabbas av den mycket vanliga och smittsamma svampsjukdomen klumprotssjuka, som angriper rötterna och orsakar svulster, bör angripna plantor genast tas bort och brännas eller skickas med brännbara sopor. Kalkning, lång växtföljd och noggrann ogräsrensning kan hjälpa för att hålla sjukdomen under kontroll. Man kan då odla kålväxter på skifte 1 men utesluta dem i skifte 2 under ett antal år, där annars majrova, kålrot och rättika skulle ha odlats.

Jag visar här några tjusiga grönsaksbilder ur Göteborgs botaniska trädgårds vackra köksland.