Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":50},"response":{"numFound":27509,"start":0,"maxScore":0.33304995,"docs":[{"item_id":"3441","score":0.33304995},{"item_id":"2100","score":0.17064056},{"item_id":"4724","score":0.15678437},{"item_id":"4725","score":0.15678437}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Odla i norr – ta vara på det goda!

  • Trädgård

I Norrland har odlare och trädgårdsentusiaster en envis och tuff natur att samsas med. Koloniträdgårdsförbundet hjälper i två artiklar läsarna på Odla.nu med att få en inblick i och handfast kunskap om det norrländska odlandet, dess för- och nackdelar samt vad du kan odla där!

En fin skörd av morötter är möjlig även i Norrland men kräver eftertanke. Undvik rena vintersorter som inte hinner utvecklas. Foto: Katarina Kihlberg
En fin skörd av morötter är möjlig även i Norrland men kräver eftertanke. Undvik rena vintersorter som inte hinner utvecklas. Foto: Katarina Kihlberg
Genom att täcka med fiberduk skapas ett skyddat mikroklimat för dina grödor. Teckning: Han Veltman
Genom att täcka med fiberduk skapas ett skyddat mikroklimat för dina grödor. Teckning: Han Veltman

Text: Solveig Sidblad, Koloniträdgårdsförbundet

Norrland sträcker sig geografiskt från Gävleborgs län och norrut. Odlingsmässigt kan man utgå från Riksförbundet Svensk Trädgårds zonindelning, där zon 5 till zon 8 motsvarar norrländska förhållanden. Den botaniskt definierade gränsen, Limes Norrlandicus, följer ekens nordgräns och går från norra Värmland, genom Dalarna och längs Dalälven till Östersjökusten.

Kort, ljus sommar

Att odla i norr har sina begränsningar: Växtperioden är 2–3 månader kortare än i södra Sverige och 1–2 månader kortare än i Mellansverige och medeltemperaturen är i genomsnitt lägre. Många växtslag hinner därför inte utvecklas till mognad.

Den korta växtsäsongen begränsar också tiden för frukt- och bärväxter att bilda blomknoppar vilket kan ge något lägre skördar. De stränga vintrarna minskar dessutom urvalet av buskar, träd och perenner. Låg marktemperatur till följd av långa vintrar med djup tjäle begränsar odlingen av växter som kräver mycket värme, t ex bönor och gurka. Frostnätter under odlingssäsongen är inte ovanliga, speciellt i låglänta områden. Frost kan allvarligt skada växter som potatis, bönor, jordgubbar och många blommor.

Näringsfattiga jordar

Jordarterna i Norrland varierar. I inlandet är lätta moränjordar med mest grus,sand och mo vanliga. I kusttrakterna och upp efter älvdalarna finns slättområden med rena så kallade sedimentjordar av mjäla och lera.

Tyvärr är de flesta norrlandsjordarna ganska näringsfattiga och med lågt pH-värde som en följd av att de härstammar från näringsfattiga och sura bergarter. De behöver därför en del jordförbättring.

Motverka nackdelarna

Genom att välja odlingsplats, rätt behandling av jorden samt lämpliga växter kan man åstadkomma prunkande trädgårdar och odlingar i de norra delarna av landet! Tänk på att: • Odla snabbväxande växtslag. • Odla inte rena vintersorter av t ex morot och kål som inte hinner utvecklas. • Växter som vill ha mycket värme trivs på lätta jordar i söderläge, gärna under fiberduk. • Förläng säsongen genom att förkultivera, d v s så inomhus och plantera ut plantor av växter med lång utvecklingstid. Täck med fiberduk. • Odla främst på de lätta, varma jordarna men förbättra näringsinnehåll och vattenhållning genom att blanda i kompost, torv och stallgödsel. Förbättra jordens pH-värde med kalk. • Undvik att odla på låglänta platser där växterna lätt drabbas av frostskador. Det gäller speciellt om det är mulljord som håller kvar fukt och kyla länge. • Skydda känsliga växter mot vinter och vårskador: Bind ihop buskarnas grenar redan på hösten eller håll buskar och trädkronor glesa genom gallring. Skaka av snö som hotar att fläka grenar. Vattna vintergröna växter ordentligt på hösten och täck mot för intensiv vårsol som kan orsaka så kallad frosttorka, vilket innebär att grenarna tinar upp och avger vatten som de inte kan kompensera med att ta upp vatten från jorden som är frusen. • Satsa på härdiga växter, fråga efter deras ursprung i plantskolan. • Täck känsliga växter med extra snö om snötäcket är tunt. • Trampa till snön runt fruktträd, bärbuskar och andra träd och buskar för att minska risken för sorkskador. • Gödsla inte fleråriga växter med kväve och lägg inte på gräsklipp på sensommaren och hösten. Det försämrar växternas förberedelser för vintervilan. Däremot är det bra för vintervilan att gödsla med någon höstgödsel i slutet av sommaren.

Ta vara på fördelarna

Begränsningarna i uppvägs lyckligtvis av att det finns flera fördelar med att odla i norr: • Den korta växtperioden är intensiv tack vare de långa dagarna. Den totala ljusinstrålningen blir därför lika stor som i södra Sverige under en växtperiod. • Den snabba tillväxten ger mjällare och sprödare grönsaker. • Den stora mängden ljus under en kort period ger mer smak och arom på frukter, bär och grönsaker. • Många skadegörare som finns i södra Sverige saknas i norr eftersom de inte överlever vintern. • Ett stabilt snötäcke under större delen av vintern skyddar många annars köldkänsliga växter. • De vanligaste jordarna i norr har fördelen att de värms och torkar upp snabbt på våren, så att vårbruket kan komma igång.

Läs andra avsnittet om odling i norr: Odla i norr – välj rätt växter

Denna text kommer från: