Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Några saker att tänka på inför vintern

Många frågor till mig gäller flyttning av träd och buskar. Jag tar även upp flyttning av perenner. Jag berör även andra åtgärder som är aktuella inför vintern när det gäller att förebygga skador av olika slag.

Av Göran Lindeberg

Perennerna kan även delas med en vass spade eftersom de ofta förökar sig vegetativt och breder ut sig över alla breddar. Ibland uppstår även ett kala fläckar inne i plantan. Då behövs en föryngring så att de yngre delarna i periferin skärs ut och planteras om. De äldre delarna i centrum har dött av svampar.

Flyttning och delning av örtartade växter skall göras i september så att de hinner rota sig före vintern. När det gäller sent blommande växter som höstaster bör delas på våren medan blommor som blommar på våren flyttas på hösten. Det är en bra regel.

När det gäller träd och buskar har man en annan strategi. Träden och buskarna ska få löva av helt på hösten innan flyttningen sker. Då har alla funktioner stannat av och det är i princip ett sovande träd man flyttar. Flyttningen kan även ske tidigt på våren men när trädet kommer i gång i vårsolen sätter också livsprocesserna igång. Enligt min uppfattning är hösten att föredra så att trädet är på plats då våren kommer.

Det ofrånkomligt att rötterna skadas vid en flyttning. Det gäller särskilt de fina rotspetsarna ytterst i rotsystemet. När man flyttar en örtartad växt kan man få med en jordklump så att rotskadorna begränsas. Ett träd har sina aktiva rotspetsar ungefär i samma utsträckning radiellt som kronan. Det medför att det även om man använder grävmaskin så kan man inte få med någon jordklump.

Många rötter slits av och därmed reduceras rotmassan så att det blir obalans mellan rot och krona. Det är nödvändigt att man innan flyttningen reducerar grenverket genom en kraftig beskärning. Kronan bör vara lika stor som det reducerade rotsystemet. Detta gör att trädets förmåga att bära frukt de närmaste 3-4 åren blir starkt reducerad. Man bör därför överväga att i ställer för att flytta ett träd skaffa ett nytt som också tar 3-4 år på sig att etablera sig för att bära frukt. Det finns stora sortskillnader i detta avseende.

En fråga som kommer upp ofta är när man ska skära ned ett nytt träd. Min uppfattning är att man låter den kunnige trädgårdsmästaren göra det när man köper trädet. Det viktigaste är att det yttersta skotten på trädet som lämnas kvar sitter på undersidan av grenen. Ca 25 cm kan lämnas. Det kan ändå behövas spjälning eller uppbindning av grenarna första året medan grenarna ännu är mjuka. Då undviker man de uppåtriktade grenarna som lätt spjälks vid belastning om man får mycket äpplen.

När det gäller buskar är flyttningar enklare. Man beskär mycket hårt och låter endast färska årsskott vara kvar. Busken har en samlad rotmassa som gör att man får med huvuddelen av rötterna. En buske återhämtar sig till full produktion på ett par år. Man skall betänka att mycket gamla buskar ofta är svampangripna och det kan vara bättre att att köpa en nybuske.

grönsaks- och kryddplantor
Grönsaks- & kryddplantor
Handla nu

Om man vill bevara någon gammal sort som inte finns längre i handeln kan man lätt göra en stickling genom att böja ner en gren och lägga en sten på så att barken får kontakt med jorden. Då växer det ut rötter. Om man vill flytta in vilda växter exempelvis ljung bör man välja så små plantor som möjligt. Då kan man få med hela rotsystemet. En gammal planta har sina rötter inkilade i springor i berget och kommer garanterat att dö om den flyttas.

Inför vintern kan det vara aktuellt att förebygga skador som orsakas av de påfrestningar som vintern och framför allt vårsolen och vilda djur.

Gräsmattor angrips ofta av snömögel som är en svamp som trivs under snön särskilt om marken inte är tjälad. Angripet gräs dör och ger kala fläckar i gräsmattan som måste sås om. Man bör klippa ner gräset sent på hösten som en förebyggande åtgärd. Om man ska så ny gräsmatta bör man vänta med det så att gräset bara gror och övervintrar som små "nålar".

Sork kan göra stora skador under snön. De trivs där långt gräs lämnats oklippt. Då kan de bygga ett system av gångar under snön och i jorden. Om de hittar ett ungt träd kan de gnaga av alla rötter så att man kan lyfta upp det rotlösa träder på våren. Så klipp ner på hösten så slipper man den skadliga (för alla insekter) bränningen på våren.

Om man planterar tujor och andra städsegröna växter på hösten är det viktigt med vattningen. De ska bada i vatten och sen kan man hälla på lika mycket till. Det viktigt att växterna är mättade med vatten. Annars kommer växten att torka ut när vårsolen värmer upp de gröna delarna och det fortfarande är tjäle kring rötterna. Man bör även täcka med säckväv i mars-april för att skydda mot torkskador.

Rådjuren är en plåga för många trädgårdsägare. Även harar kan döda ett nysatt fruktträd. Skydda därför träden i god tid innan vintern kommer. Kycklingnät i form av en bur som är minst en gånger en meter och sluter till mot marken skyddar. Om stammen är avgnagd runt hela stammen kommer trädet att dö. Om det inte finns bryggor men det blir inget vacker träd.


Dessa buskar kan flyttas utan vidare och får nog det bättre i en annan miljö.


Tujor som torkat i vårsolen. Riklig vattning och täckning med säckväv hade kanske kunnat rädda dessa tujor.


En sådan här stor ljungplanta går inte att flytta.


Väl skyddat körsbärsträd men för sent. Trädet kommer att överleva men det blir inte vackert.


Klipp gräsmattan tätt intill marken och ta bort gräset för att förhindra snömögel. Större träd än äppelträdet på bilden kan inte flyttas.


Sorkgång i högt gräs. Slå av långt gräs som omger unga träd. Annars kan sorkar som trivs där gnaga av alla rötter så att man kan lyfta upp det rotlösa trädet på våren.


Här har haren gnagt runt hela stammen så trädet går inte att rädda. Om inte varit skadat skulle alla grenarna och toppen klippas ner till ca 20 cm. Det är viktigt att yttersta skotten sitter på undersidan annars växer det rakt upp. Man bör även spjäla ut grenarna så att de blir horisontella.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB