Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Köpa rätt inte så lätt

Svenska trädgårdsägare satsar tid, arbete och pengar på att få en trädgård som ska vara trivsam och fin i många år framöver. Om det ska lyckas måste produkterna vara bra och informationen riktig. Men bevakningen av konsumentfrågorna inom detta område har förändrats, och en stor del av de tidigare bestämmelserna är nu borta.

Köpa rätt inte så lätt från Hemträdgården 1-2000 av Eva Wirén.

Samtidigt har den internationella handeln med framför allt trädgårdsväxter ökat kraftigt.

Trädgård är i ropet. Det väller in växter, fröer, trädgårdsböcker, tidningar och inte minst "trädgårdssajter" på internet. Nya redskap och maskiner lanseras, det ena bättre än det andra. Intresserade trädgårdsägare som vill göra om sina trädgårdar söker hjälp med planering och utförande. Det är inte lätt att välja rätt bland alla erbjudanden och tjänster!

Riksförbundet Svensk Trädgård i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation FOR har ökat sin bevakning av de här svåra frågorna. Ett exempel är växtkvalitet som vi skriver mer om här.

Växter över gränserna
Sedan Sverige blev medlem i EU har det blivit lättare för utländska företag att sälja sitt växtsortiment till svenska konsumenter. Det är roligt att få ta del av ett rikt utbud, men växterna är inte alltid anpassade för vårt klimat.

Får man ingen upplysning om detta kan växtköpet bli en besvikelse. Tyvärr förekommer nästan inte heller någon organiserad provodling som visar hur de nya sorterna fungerar i Sverige.

Jordbruksverkets tidigare regler för hur växter ska se ut är i dag starkt begränsade. De detaljerade reglerna har blivit rekommendationer som är frivilliga för plantskolorna att följa eller ej. I dag måste man själv vara insatt och kunnig för att kunna ställa krav och få valuta för sina pengar.

Växter säljs på många ställen, inte bara i plantskolor och handelsträdgårdar. Många stormarknader, byggvaruhus och försäljare på mässor erbjuder också växter och andra trädgårdstillbehör. Låga priser är lockande, men välj ett försäljningsställe som ser välskött ut och där du kan få hjälp och information från duktig personal - det lönar sig i längden.

Vad är växtkvalitet?
Bra växtkvalitet kan sammanfattas i ett antal punkter:

 • plantor i god kondition

 • plantor som är bra växta, av rimlig storlek och utan allvarliga skador

 • friska plantor utan sjukdomar och skadedjur

 • bra genetiska egenskaper, t ex härdighet, sundhet, bra växtsätt, god bördighet m.m.

 • märkning med rätt namn, eventuellt grundstam och riktig odlingsinformation

 • jord utan ogräs och skadegörare (om växterna köps med jord).

Riksförbundet Svensk Trädgård har givit ut en Växtatlas med information om växters härdighet. Som medlem kan du köpa denna till ett förmånligt pris från Riksförbundet Svensk Trädgårds kansli, men den - eller motsvarande - ska även finnas tillgänglig på varje försäljningsställe så att du kan kontrollera vilken zon du bor i och vilka växter som kan växa där.

Märkning att känna till
Det finns ett par olika kvalitetsbegrepp som man möter i trädgårdshandeln och därför är bra att känna till.

E-märket är en svensk kvalitetsmärkning för träd, buskar och klätterväxter. Växterna kallas E-plantor och märks med E efter namnet. De växter som får E-märket har genomgått ett eller flera urval och befunnits vara odlingsvärda, friska, sortäkta och särskilt lämpade för svenskt klimat. Arbetet med att välja ut dessa växter görs av företrädare för Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, svenska plantskolor och fritidsodlingen, däribland Riksförbundet Svensk Trädgård. Även certifierade fruktträd märks med E-planta.

Certifierade växter har ett känt ursprung och är rensade från sjukdomar som t ex virus. De ger bättre skörd, är friskare och mer härdiga än virussmittade växter. Det finns certifierade fruktträd, vinbär, hallon- och jordgubbsplantor, dvs. just sådana växter som tidigare ofta varit infekterade. Certifierade fruktträd är märkta med svensk certifieringsetikett och etikett med "E-planta". Certifierade bärväxter är inte lika tydligt märkta. Fråga om du är osäker!

I Sverige är det Elitplantstationen som tar fram de certifierade växterna.

Bra att vara många
Många av bestämmelserna som gäller växtkvalitet riktar sig framför allt till producenter och försäljning yrkesodlare emellan. Dessa regler avser växternas sundhet, dvs att de är fria från allvarliga eller kvalitetsnedsättande skadegörare. Det gynnar förhoppningsvis på sikt även fritidsodlaren. Inte desto mindre skulle en skärpning av kvalitetsreglerna behövas för att stärka den vanlige konsumentens ställning gentemot växtförsäljaren.

I Hemträdgården skriver vi om aktuella och viktiga frågor för att upplysa våra medlemmar om växtkvalitet och mycket annat. Men Riksförbundet Svensk Trädgård har också en angelägen uppgift i att bevaka och företräda fritidsodlarnas intressen hos Jordbruksverket m fl myndigheter. Det gör vi tillsammans med andra organisationer för fritidsodlare inom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation. Ju fler vi blir desto bättre möjligheter har vi att få gehör för det som är viktigt för landets fritidsodlare!

Certifierade päron- och äppleträd löper ingen risk för återinfektion, om man inte ympar en virussmittad kvist på det friska trädet. Körsbär och plommon kan - förutom med ympning - återinfekteras i samband med blomning, eftersom vissa virus överförs med pollen. Certifierade hallon är det växtslag som löper störst risk för återinfektion efter ett antal år, beroende på hur mycket vildhallon eller andra smittade hallon som finns i närheten. Hallonvirus överförs med vissa bladlöss.
 
Råd inför växtköpet: - Planera. Hur är läget, jorden där växten ska stå, hur stor får den bli? Läs på och studera växter i andra trädgårdar.

 • Välj en bra sort. Olika sorter av bl a frukt, bär, rosor, potatis, prydnadsäpple och Salix-arter (pil) har bättre eller sämre motståndskraft mot vissa sjukdomar.

 • Om det finns E-plantor eller certifierade växter, välj dessa.

 • Kontrollera vilken grundstam det är om det gäller fruktträd. Passar den för dina behov (Se här intill)?

 • Välj ett väl skött exemplar. Inte uttorkat, ingen skadad bark, fula beskärningssår eller torra grenar.

 • Grova rötter ska inte växa ut på krukans undersida. Se upp för fleråriga ogräs som t ex strandfräne Rorippa.

 • Rosor inpackade i plastpåse är svåra att kvalitetsbedöma, undvik exemplar som börjat växa och få långa ljusa skott.

 • Granska etiketten på plantan och spara den.

 • Saknas odlingsinformation och ingen kan svara på dina frågor, gå till ett annat försäljningsställe.

 • Fråga efter växt-/etableringsgaranti (det finns dock inget krav på att försäljaren ska tillhandahålla det), spara kvitto och etikett.

 • Kontrollera datummärkning och grobarhet på påsar med blom- och grönsaksfröer.

 • Dyra gräsfröblandningar är ofta bättre än billiga. Välj frö från välkänd firma, helst ska sorterna vara provodlade i Sverige.

 • Jord och gödsel: Saknas innehållsdeklaration, välj ett annat märke. I dag finns inga regler för kvalitetsdeklaration av jord, men arbete pågår.

 • Trädgårdsanläggning: Anlita om möjligt någon med goda referenser, t ex företag som är medlemmar i Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, STAF.

 • Pixi är en svagväxande grundstam för plommon. Den ger träd som bär frukt tidigt. Erfarenheter är begränsade vad gäller härdighet, går minst till zon II.

  En ny grundstam för sötkörsbär är Gisela framtagen i Tyskland. Den ger svagväxande körsbärsträd som börjar bära i unga år. På denna grundstam har några olika vanliga körsbärssorter ympats, och de kallas ibland för Pysslingträd. Härdigheten är inte fullt utprovad. En av våra medlemmar berättar emellertid att ett sådant Gisela-träd klarat sig fint under tre år i zon VII.

  Elitplantstationen ligger på Balsgård utanför Kristianstad och spelar en viktig roll i framtagandet av friskt växtmaterial. Under de dryga 15 år stationen funnits har man försett trädgårdsnäringen med sjukdomsrensade och sortäkta plantor av jordgubbar, hallon, vinbär, grundstammar och nu senast även fruktträd. Innan dess var det inom detta område stora problem med bland annat virus. Dessutom marknadsför Elitplantstationen nya och bra sorter av frukt, bär och prydnadsväxter som kommer fram inom forskning och försök, bl.a. genom E-plantsystemet.

  Grundstammar
  De flesta fruktträd som säljs växer inte på sin egen rot. I stället är sorten ympad på en så kallad grundstam, som fungerar som trädets rot. Grundstammen har stor betydelse för trädets härdighet, storlek och bördighet. Äppelträd till fritidsodlare är nästan alltid ympade på grundstammen A2. Den är härdig och ger tämligen storväxta träd. Till spaljé eller träd för små trädgårdar passar det bättre med en mer svagväxande grundstam än A2. Sådana grundstammar finns (t ex Bemali, MM 106, M 26) men är inte så vanliga på fruktträd som säljs till fritidsodlare. De har inte heller så god härdighet.

  På senare tid har det från Elitplantstationen framkommit plommon, körsbär och persika som växer på egen rot. Flera av dessa är mer svagväxande än motsvarande sort på grundstam, men ännu är erfarenheterna begränsade vad gäller deras härdighet och livslängd.


  Krukade träd i plantskola

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB