Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Balkongträd

Odling av balkongträd. Vi har valt ut och beskriver här de tio mest odlingsvärda balkongträden utifrån våra undersökningar och erfarenheter.

*Examensarbete 2006
Camilla von Walden
Lotta Bjerkö Sjölund
V5KY

Stockholms Trädgårdsmästarutbildning
Säbyholmsskolan, Bro
Handledare: Elisabeth Rovelstad*

Tips inför växtvalet

• Välj en växt som tål ett tuffare klimat än man egentligen har där man bor. Det kan vara bra att lägga till 1-2 zoner (Sverige är indelat i zoner när det gäller växters härdighet. Stockholm till exempel ligger i zon 2 om man odlar i marken - på friland).

• Tänk på att välja rätt stamhöjd så att kronan hamnar ovanför balkongräcket, av utrymmesskäl.

• Välj ett träd som gillar läget du har - sol, halvskugga eller skugga.

• Använd stöd till ympade träd, bambukäppar till exempel.

• Välj ett träd som inte blir så stort. Men om du ändå väljer ett träd som blir stort, sätt trädet i kruka medan det är ungt och litet - när det blir för stort plantera ut i trädgård eller på innergård.

• Trevligt och snyggt är att samplantera perenner, bärväxter, sommarblommor med mera som ”marktäckare” i krukan. Tänk då på att ge extra gödsel/näring.

Krukor/kärl
Eftersom en växts rotsystem står i ungefärlig proportion till dess krona är det kärlet som oftast är begränsningen för ett lyckat resultat. Storleken är A och O men vid valet av kärl/kruka är det några fler viktiga saker att tänka på. Ju mer jord växten har desto lättare blir det att hålla en jämn vattentillgång och ju längre klarar sig växten utan passning.

Storlek
Använd så stora odlingskärl som möjligt, de bör helst rymma minst 50 liter jord. Krukan bör vara vidare upptill än nertill så att jorden kan expandera uppåt när den fryser. Det är också viktigt att tänka på att inte kärlen är för tunga, balkonger håller bara för en viss vikt och de skall helst gå att flytta.

Frosttålighet
De material som fungerar och finns i handeln är trä, betong, zink, gummikrukor eller fiberclay (material av glasfiber och lera). Man kan även använda lerkrukor men de är mindre frosttåliga eftersom de suger åt sig fukt (glaserade krukor klarar sig bättre). Vid användning av träkärl kan man fodra med plast på insidan så att de håller längre. Gör hål i plasten nedtill så att överskottsvatten kan komma ut.

Dränering
Dräneringen är viktig så att överskottsvatten rinner bort och inte orsakar syrebrist i rotsystemet och växten dör. Kärlet bör ha ordentliga dräneringshål och om du odlar på balkong behövs ett fat som samlar upp överskottsvatten så att det inte rinner ner till grannen. Täck dräneringshålet med en krukskärva. I botten på krukan kan man lägga ett 3-5 cm tjockt lager av lecakulor, grus, småsten eller tegelkross och ovanpå det ett bomullstyg (ett tips från butiksundersökningen är att använda en gammal t-shirt) och sedan jord. Tyget hindrar jorden från att sippra ut och täppa igen dräneringshålet, smutsvatten från att rinna ut när man vattnar samt stoppar lecakulorna från att vandra upp och blanda sig med jorden.

Jord och näring
En bra jord skall gå lätt att vattna upp igen efter att den varit torr, om man nu råkat glömma vattningen. Använd näringsrik, fuktighetshållande jord, gärna terrass-/balkong-/U-jord (specialjord för krukor) eller möjligen R-dress eller planteringsjord.

På våren är det bra att skrapa av det översta jordlagret och ersätta det med ny jord. Vart tredje år är det bra att lyfta upp jordklumpen och beskära rötterna och lägga i ny jord i det gamla kärlet (har man ett litet kärl kan man bli tvungen att byta till ett större kärl).

Det underlättar om man blandar långtidsverkande gödsel i jorden vid plantering, till exempel Chrysan (organiskt gödsel), Osmocote tabletter, Pokon eller Blåkorn Långtidsgödsel. Alla dessa avger snabbt näring men har även den fuktionen att de med hjälp av värme och fukt successivt avger näring efter växtens behov, en ”giva” räcker hela säsongen. På så sätt behöver man inte tillföra näring vid vattningen första året. Åren därefter, när man endast tillför en liten mängd ny jord och näring på våren, kan man behöva näringsvattna under sommaren (vanlig krukväxtnäring fungerar bra). Vill man ha kraftig tillväxt – tillsätt mycket näring, vill man ha liten tillväxt – tillsätt mindre näring.

Det är också bra att lägga på färskt gräsklipp om man har tillgång till det. Det ger ett bra näringstillskott och hjälper dessutom till att behålla fukten.

Vattning
Krukodlade träd kräver mycket vatten. En varm sommardag kan det vara nödvändigt att vattna två gånger om dagen. Med en jord som håller fuktigheten bra klarar sig växterna längre mellan vattningarna. Om det är en riktigt varm dag är det bättre att vattna på kvällen, annars avdunstar en del av vattnet istället för att komma växten tillgodo.

För att slippa vattna så ofta kan man använda sig av självbevattnande krukor. När man reser bort går det bra att fylla en dunk/hink med vatten och använda ett tjockt bomullsgarn som slang mellan dunk och kruka. Eller så kan man fylla en eller flera PET-flaskor med vatten och trycka ner i jorden upp och ner - vattnet sipprar ut efterhand (vattna upp jorden innan du trycker ner flaskan).

Beskärning
Växterna skall beskäras på samma sätt som om de växte ute i en trädgård. Var inte rädd för att tukta och klippa in buskar och träd, då behåller växten miniformatet och en kompakt form.

Beskärningen görs på vårvintern eller juli-september (JAS), men:

• Barrväxter skall helst beskäras i april eller september.

• Lövfällande prydnadsträd - gallra ur skadade, gamla grenar och de grenar som skaver mot varandra alternativt för att hålla nere storleken om de ränt iväg.

• Blommande buskar och träd klipps först när det blommat färdigt. Dessutom är det bra att avlägsna överblommat så att energin går till växten istället för till fröbildning, det främjar också ny knoppsättning.

• Formklippta träd och buskar är det ofta nödvändigt att beskära ett par gånger per växtsäsong.

• Toppympade träd – träd som har stam av tålig sort och en annan krona påympad - ta bort alla skott nedanför kronan eftersom de kommer ifrån stamsorten.

• Basympade träd - träd som har rot/bas av tålig sort och en annan krona påympad – ta bort alla skott från basen.

Övervintring
Grenverket och stammen är ju vana att vara utsatta för frost och kyla men inte rotsystemet som vid krukodling är ovan mark. För att vara riktigt säker på att växterna överlever bör man hjälpa dem att klara vintern. Det kanske allra enklaste är om man har tillgång till en trädgård eller innergård där man kan jordslå/gräva ner krukorna i till exempel en komposthög eller ett köksland i vila. Krukan skall grävas ner så att den hamnar i marknivå, som extra skydd kan man samla lite torra löv och lägga ovanpå jorden.

Om det nu inte är möjligt kan man täcka in krukan med till exempel bubbelplast, frigolit eller gullfiber. Glöm inte att skydda krukan även underifrån genom att ställa upp den på till exempel frigolit eller träklossar. Ställ gärna krukan in mot väggen.

Mycket viktigt är att inte täcka in krukan för tidigt. Trädet skall ha gått in i vila, det vill säga tappat bladen, och jorden ska ha frusit något och en längre köldperiod vara på gång. Om man täcker in krukan för tidigt ”bygger man in värmen” och om jordtemperaturen är för hög kommer växten inte att invintra som den ska och det kan medföra köldskador som till och med gör att växten dör.

Eftersom det inte är optimalt för växterna att leva i kruka, kan man inte räkna med att de blir lika gamla eller garantera att de överlever vintern.

Avtäckning på våren
På våren bör man vara försiktig med att ta bort vintertäckningen för tidigt, växten bör väckas långsamt. Börja med att lufta lite varma dagar och kontrollera om det behövs vattnas. Jorden får varken vara för torr eller blöt, vattna försiktigt när knopparna börjar spricka! Krukorna bör vara helt avtäckta när växtligheten sätter igång men samtidigt kan de behövas skyddas mot kylan nattetid.

Skadedjur/Växtskydd
I första hand angrips växter som är försvagade och uttorkade - vattna, gödsla och håll växten i god kondition så slipper du en del av angreppen (var försiktig med kvävetillförsel som kan ge större angrepp!). Ta för vana att undersöka bladen och framför allt dess undersida. Vid bekämpning tänk på att inte behandla i direkt solsken. Tre vanliga angrepp för balkongträd är bladlöss, spinn och mjöldagg.

Bladlöss
Lössen gör sugskador på bladen men det kan även uppstå missbildningar, tillväxten hämmas, skotten vissnar, bladen blir hoprullade och krusiga. Bladlössen utsöndrar även en sockerhaltig lösning där sotdaggsvampen kan få fäste och skada trädet.

Om trädet blivit angripet av bladlöss, vilket inte är ovanligt vid krukodling, kan du börja med att spola av bladen ordentligt, glöm inte bladens undersida, kläm sönder eventuella löss och äggsamlingar. Upprepa avspolningen med någon dags mellanrum. Om det inte hjälper blanda till en såpalösning: Ta 0,5 deciliter såpa i en liter ljummet vatten. Blanda och spraya med en blomspruta över växten. Upprepa behandlingen en till två gånger i veckan. Spraya inte i onödan, tänk på att även nyttodjuren skadas. I handeln finns även biologiska och kemiska preparat att köpa.

Spinn
Djuren håller mest till på bladens undersida där de suger växtsaft. Till en början kan man se små ljusa prickar på bladen men till slut ser bladen gråvita och dammiga ut. Vid svåra angrepp vissnar bladen och ramlar av, man kan tydligt se att kvalstren spunnit trådar emellan angripna växtdelar.

När du upptäckt ett angrepp börja med att spola av växten ordentligt upprepade gånger, glöm ej bladens undersida! Nästa steg är att blanda till såpvatten (se behandling av bladlöss) och spraya upprepade gånger. I handeln finns även biologiska och kemiska preparat.

Mjöldagg
En vit mjölig beläggning täcker blad, blomknoppar, blomblad och unga skott. Många mjöldaggssvampar är specialiserade på sina värdväxter så om det är många olika växter som är drabbade utomhus är det inte troligt att det är samma art som smittat de olika växterna.

Det är klimatet som gör att det vissa år är mycket mjöldagg. Mjöldagg trivs när värme, drag och torka råder - det är alltså viktigt att växten inte torkar ut. Att klippa bort mjöldaggsangripna skott på våren kan vara en bra hjälp. Bikarbonat har visat sig vara effektivt mot mjöldagg , koncentrationen bör inte överstiga 1%, då kan det bli brännskador på bladen (blandas: 10 gram/liter vatten). Glöm ej undersidan på bladen!

Om denna behandling inte räcker återstår endast kemisk bekämpning. Sprutning upprepade gånger med mjöldaggsmedel är nödvändigt. När det gäller äppelträd är det viktigt att sluta med kemisk behandling innan blomningen.

De tio mest odlingsvärda balkongträden
Vi har valt ut och beskriver här de tio mest odlingsvärda balkongträden utifrån våra undersökningar och erfarenheter.

1. Dvärgsyren på stam

Vetenskapligt namn: Syringa meyeri 'Palibin'
Zon friland: 1-4

Läge: Sol-halvskugga (bättre blomning i sol).

Höjd: Toppympad, stamhöjd 80-100 eller 100-120, kronan tillkommer ovanför. Kronans bredd ca 1 m.

Beskrivning av växten:
Det bästa balkongträdet enligt många! Ett vackert litet träd med tät, klotformad krona. Får violetta blommor i täta klasar i maj-juni (eventuellt också en andra blomning i augusti). Dvärgsyrenen doftar lika underbart som vanlig syren men har rundade, glänsande små blad. Vill ha näringsrik jord – gödselvattna ofta. Frisk, blir sällan angripen av skadedjur och sjukdomar. Dvärgsyrenen är mycket tålig och kan klara sig helt utan vintertäckning.

Beskärning:
Klipp bort torra grenar och eventuella kvarvarande fröställningar under tidig vår, innan nya skott bryter fram. För att behålla klotformen på kronan klipper man bort spretiga skott efter blomningen (kan även göras under juli-september). Man kan även putsa bort blomklasarna när de blommat över (främjar nästa års blomning). Toppympad, om det kommer skott på stammen eller från roten ska dessa klippas bort med en gång.

2. Äpple på svagväxande grundstam

Vetenskapligt namn: Malus domestica, på B9

Zon friland: 1-5 (gäller grundstammen, vissa äppelsorter har lägre härdighet). B9 är en grundstam från Ryssland som är härdig och svagväxande. De allra flesta fruktträd i dag består av en grundstam samt en fruktsort (till exempel Aroma, Cox Orange med flera).

Läge: Sol

Höjd: Anpassas med beskärning. Tillväxten påverkas också av äppelsorten, några sorter som inte är så starkväxande är Gyllenkroks Astrakan, Katja och James Grieve.

Beskrivning av växten:
Ett litet kronträd med underbar vit blomning på våren, frodig grönska och frukt på sommaren eller hösten. För att det ska bli frukt krävs att det finns ett annat träd i närheten som kan pollinera just din sort – köp två träd (med olika äppelsorter som pollinerar varandra, pollineringsschema finns i trädgårdsbutikerna) eller chansa på att någon granne har ett träd som passar. Kan drabbas av bladlöss, spinn och mjöldagg. Äppelträdet behöver stödkäpp och troligen även vintertäckning.

Beskärning:
Beskärning kan göras hela året, förutom april-juni. Första året: Trädet ska ha en tydlig topp och tre-fyra utåtriktade grenar jämnt fördelade runt trädet (med ca 15 cm emellan i höjd), övriga grenar tas bort. Toppskottet kortas in till ca 50 cm och sidogrenarna till ca 30 cm. Denna första beskärning ska trädgårdsbutiken kunna hjälpa till med. Andra året: Klipp bort skott som konkurrerar med toppskottet. Tag även bort grenar som växer in mot kronan eller korsar en annan gren. Korta in sidogrenarna så att två tredjedelar blir kvar. Följande år tar du bort grenar som växer inåt kronan, i kors eller är skadade. Tänk att sol och luft ska komma in i trädet - till frukten. Klipp alltid ovanför/utanför en utåt-/nedåtriktad knopp (grenen växer vidare åt det hållet knoppen pekar). Trubbiga grenvinklar är alltid bättre än spetsiga. Liggande grenar främjar fruktsättningen (framför upprätta). Äpple kan även spaljeras mot en varm vägg - sparar plats och förgyller vilken vägg som helst. Basympad, om det kommer skott från basen ska dessa klippas bort med en gång.

3. Hängfjäderkaragan

Vetenskapligt namn: Caragana arborescens 'Walker'

Zon friland: 1-5

Läge: Sol-halvskugga (helst sol).

Höjd: Toppympad, stamhöjd 100-120 eller 120-150 cm, kronan tillkommer ovanför. Maxhöjd 2-3 m.

Beskrivning av växten:
Ett litet träd med skira, hängande grenar och fjäderliknande ljusgröna blad som grönskar tidigt på våren. Får små gula ärtblommor i maj-juni och till hösten kommer små fröskidor som inte är giftiga. Trädet är fint även vintertid på grund av de många, hängande grenarna. Snabbväxande. Ett tåligt träd som även tål torka. Kan drabbas av spinn och mjöldagg (vid för mycket kväverik gödning drabbas den lättare av mjöldagg). Kan klara sig helt utan vintertäckning.

Beskärning:
Kronan blir vidare för varje år och kan glesas ur vid behov (ta bort de äldsta grenarna, underifrån). Blir kronan för lång ner mot marken kan man klippa av den på önskad längd. Beskärning görs på vårvintern eller i juli-september. Toppympad, om det kommer skott på stammen eller från roten ska dessa klippas bort med en gång.

4. Svarta vinbär på stam

Vetenskapligt namn: Ribes nigrum 'Öjebyn'

Zon friland: 1-5 (ev. 6)

Läge: Sol-halvskugga

Höjd: Stamhöjd 90-100 cm, kronan tillkommer ovanför.

Beskrivning av växten:
Vinbärsbusken är uppstammad till ett litet träd som får frodigt bladverk och blir mycket vackert när det dignar av svarta bär. Sorten 'Öjebyn' ger många, stora bär med mycket aromrik smak från slutet av juli (den är också motståndskraftig mot mjöldagg). Det är härligt att kunna gå förbi och ta en näve och stoppa i munnen! Andra bra sorter som kan finnas som stamträd är 'Storklas' och 'Titania'. Vinbär föredrar mullrik fuktighetshållande jord, men är anspråkslös. Måste ha stödkäpp. Trivs bäst i högt pH (6,5-7,5), blir då motståndskraftig mot skadedjur och sjukdomar. Tålig, kan klara sig helt utan vintertäckning.

Beskärning:
Kronan gallras ur regelbundet så att äldre grenar tas bort till förmån för nya – bäst fruktsättning blir det nämligen på unga, kraftiga grenar. Beskärningen görs på hösten efter bladfallet fram till senvintern (innan lövsprickningen). Är uppstammad från en buske och vill gå tillbaka till buskformen - ta bort grenar under kronan.

5. Tuja

Vetenskapligt namn: Thuja occidentalis 'Smaragd'

Zon friland: 1-5

Läge: Sol-halvskugga

Höjd: 3-5 m

Beskrivning av växten:
Den här tujan har smaragdgröna väldoftande barr hela året om. Den har en vacker smal pyramidform med spetsig topp och kompakt växtsätt – ser mycket tät och jämn ut. Tujan är torktålig men tål ej salt. När vintersolen blir för stark i januari-mars kan den behöva täckas med säckväv eller liknande, annars kan barren bli bruna och fula. Detta beror på att rötterna inte kan ta upp vatten när jorden är frusen i krukan och när solen lyser avdunstar vatten men växten kan ej ta upp nytt och växten ”bränns” - får bruna toppar - eller torkar helt enkelt ihjäl. Man kan även försöka häva infrysningen av rötterna genom att vattna igenom krukan ordentligt. Tujan är frisk, blir sällan angripen av skadedjur och sjukdomar. I övrigt tålig, kan klara sig utan vintertäckning.

Beskärning:
Behöver ingen beskärning, men kan formas om man vill. Görs i så fall i april eller september. Till exempel kan man stamma upp plantan genom att ta bort sidogrenarna en bit upp på stammen och sedan forma ”kronan” till en boll. Sen får man hålla efter och putsa på formen när det behövs. Om tujan får dubbla toppar är det bra att ta bort den ena för att minska risken för skador av tung snö, den kan annars lätt fläkas sönder. Putsa bort brända toppar vid behov.

6. Rödbladig smällspirea

Vetenskapligt namn: Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

Zon friland: 1-5

Läge: Sol-halvskugga (bladfärgen blir finast i sol).

Höjd: 1,5-2 m

Beskrivning av växten:
Blommar i vitt i juni-juli men det är inte för blomningens skull man har den utan för dess vackra bladfärg – glänsande mörkrött! Smällspirean gör sig mycket bra i kontrast med vitbrokiga eller gulbladiga växter och har ett lite spretigt växtsätt. Smällspirean är lättodlad och tål både fuktiga och torra jordar. Den är dessutom vindtålig och inte känslig för luftföroreningar. Finns även att köpa som uppstammat träd. Vi rekommenderar även en gulbladig sort, 'Dart's Gold' – gör sig väldigt fin bredvid 'Diabolo'! Frisk, blir sällan angripen av skadedjur och sjukdomar. Tålig, kan klara sig helt utan vintertäckning.

Beskärning:
Beskärs under vårvintern eller under juli-september. Man kan gallra ur ett antal skott varje år för att få kraftiga nya årsskott med starkt färgat bladverk.

7. Hängsälg

Vetenskapligt namn: Salix caprea 'Pendula'

Zon friland: 1-5

Läge: Sol-halvskugga

Höjd: Toppympad, stamhöjd finns från 100-180 cm, kronan tillkommer ovanför.

Beskrivning av växten:
Ett nätt träd med mycket hängande grenar – som ett vattenfall. De smala grenarna når med tiden ända ner till marken och bildar en kompakt grön krona. På våren får trädet vackra videkissar, men det är växtsättet som gör den speciell. Tål ej alltför mycket torka. Hängsälgen trivs utmärkt i kruka, men behöver stödkäpp. Kan drabbas av spinn och bladlöss.

Beskärning:
Om kronan blir för tät kan man behöva gallra bort några grenar, görs under vårvintern efter att den blommat över eller under juli-september. Kan även formklippas så att kronan blir som en boll eller paraply! Toppympad, om det kommer skott på stammen eller från roten ska dessa klippas bort med en gång.

8. Pärlrönn

Vetenskapligt namn: Sorbus koehneana

Zon friland: 1-4 (5)

Läge: Sol-halvskugga

Höjd: 2-3 m

Beskrivning av växten:
En vacker gracil buske med rödbruna något hängande tunna grenar och mörkgröna rönnblad. På försommaren blommar den med små vita blommor men det är framförallt på hösten som den visar upp sig. Då framträder den fina kontrasten med vita bär och mörkröda blad. Bladen är små och fintandade och busken ger rikligt med bär. Vill ha näringsrik jord, näringsvattna ofta. Kan vara lite långsam i starten men blir mycket vacker med tiden. Finns även att köpa som toppympat träd. Kan drabbas svårt av bladlöss.

Beskärning:
Pärlrönnen behöver gallras regelbundet för att bibehålla sin förmåga att blomma och utveckla stora mängder av sina vackra frukter. Detta görs under vårvintern eller under juli-september.

9. Ormhassel

Vetenskapligt namn: Corylus avellana 'Contorta'

Zon friland: 1-4

Läge: Sol-halvskugga

Höjd: 2-4 m

Beskrivning av växten:
Om ni vill ha ett träd som är vackert året runt - välj den trolskt formade ormhasseln. Det är en smal buske med starkt vridna grenar och blad. Avlövad ser den ut som en skulptur och är därför mycket dekorativ även vintertid - de kala grenarna används ofta i blomsterarrangemang. På våren får den dekorativa, gula hängen innan de vridna bladen kommer (pollenet kan ge besvär för allergiker). Ormhasseln är långsam i starten, men blir stor. Den har anspråkslösa jordkrav men vill ha väldränerat och skyddat läge. Frisk, blir sällan angripen av skadedjur och sjukdomar.

Beskärning:
För att framhäva buskens skönhet kan man först förvandla busken till ett litet en- eller flerstammigt träd genom att ta bort grenar nertill från stammen. Sedan gallrar man bort grenar från kronan så att den blir luftig och fin. Beskärs under senvintern eller juli-september. Basympad, om det kommer skott från basen ska dessa klippas bort med en gång.

10. Japansk lärk

Vetenskapligt namn: Larix kaempferi 'Blue Dwarf'

Zon friland: 1-4

Läge: Sol

Höjd: Toppympad, stamhöjd ca 90 cm. Kronan tillkommer ovanpå, ca 10-50 cm.

Beskrivning av växten:
En liten och mycket fin blåbarrig dvärglärk som är ympad på stam till ett vackert träd – ser mycket exotisk ut! Barren är breda och mjuka och får en fin gul höstfärg innan de faller av. Japanska lärkträd är relativt snabbväxande och mycket tåliga. De vill gärna ha god tillgång på fukt. Krukan bör dock vara väldränerad så att överskottsvatten lätt kan rinna bort. Kan drabbas av spinn.

Beskärning:
Behöver oftast inte beskäras men bästa tiden är vid midsommar och i september. Toppympad, om det kommer skott på stammen eller från roten ska dessa klippas bort med en gång.

Produktblad balkongträd

Allmänt
o Välj en växt som tål ett tuffare klimat än man egentligen har där man bor. Men man kan aldrig garantera att träden klarar vintern.

o Välj rätt stamhöjd så att kronan hamnar ovanför balkongräcket, av utrymmesskäl.

o Använd stöd till toppympade träd.

Kruka
o Ju större kruka desto bättre resultat.

o Kontrollera frosttåligheten på kärlet, bra att använda är: trä, plast, betong, zink, gummikrukor och fiberclay. Mindre bra är lerkrukor, men glaserade är bättre än obehandlade.

o Kärlet skall ha ordentliga dräneringshål. I botten kan man lägga ett 3-5cm tjockt lager med t. ex. lecakulor eller grus.

o Tänk på att inte kärlen blir för tunga, balkongen måste hålla och kärlet ska helst kunna flyttas

Jord och näring
o Det är mycket viktigt att använda en bra jord. Fuktighetshållande och näringsrik, gärna specialjord för krukor.

o Blanda gärna i långtidsverkande näring vid plantering. Fyll på med ny jord och gödsel varje år.

Vattning
o Krukodlade träd kräver mycket vatten! När det är mycket varma dagar, vattna på kvällen.

o När man reser bort är ett tips att fylla PET-flaskor med vatten och trycka ner i jorden upp och ner.

Beskärning
o Träden skall beskäras på samma sätt som om de växte ute i en trädgård.

o Beskärningen görs på vårvintern eller i juli-september. Blommande träd/buskar beskärs efter blomningen.

o Tveka inte att beskära för att hålla formen, gallra ur eller hålla nere storleken.

o Viktigt när det gäller toppympade träd, ta bort alla skott nedanför kronan!

Övervintring
o En del träd kan klara sig utan vinterskydd, men det säkraste är att skydda trädet på något sätt.

o Det bästa är att gräva ner krukan utomhus i jorden - att jordslå den.

o Täck annars in krukan med t. ex. bubbelplast eller frigolit. Samt skydda krukan ifrån kyla underifrån, ställ upp på frigolit eller träklossar.

o Ställ in krukan mot väggen.

o Vänta med att täcka tills jorden i krukorna frusit något och en längre köldperiod är på gång!

Avtäckning
o Var försiktig med att ta bort vintertäckningen för tidigt, växten bör väckas långsamt genom luftning. Vattna försiktigt!

Tips på tio bra träd att odla i kruka:

  1. Dvärgsyren på stam, Syringa meyeri 'Palibin'. Det bästa balkongträdet enligt många! Vackert träd med härlig blomning och syrendoft.

  2. Äpple på svagväxande grundstam, Malus domestica på B9. Underbar vit äppelblomning på våren och god frukt på hösten.

  3. Hängfjäderkaragan, Caragana arborescens 'Walker'. Ett litet träd med skira, hängande grenar och ljusgröna blad som grönskar tidigt på våren.

  4. Svarta vinbär på stam, Ribes nigrum 'Öjebyn'. Ett ”svarta vinbärs-träd” som får frodigt bladverk och blir mycket vackert när det dignar av goda svarta bär.

  5. Tuja, Thuja occidentalis 'Smaragd'. Vacker smal pyramidform med smaragdgröna väldoftande barr hela året om.

  6. Rödbladig smällspirea, Physocarpus opulifolius 'Diabolo'. Glänsande mörkrött bladverk, som gör sig fint i kontrast med vitbrokiga eller gulbladiga växter.

  7. Hängsälg, Salix caprea 'Pendula'. Ett nätt träd med mycket hängande grenar - som ett vattenfall.

  8. Pärlrönn, Sorbus koehneana. Vacker gracil buske som framförallt på hösten visar sin skönhet, röda blad och vita bär (ej giftiga).

  9. Ormhassel, Corylus avellana 'Contorta'. Trolskt formad med sina vridna grenar, blir vintertid en vacker skulptur!

  10. Japansk lärk, Larix kaempferi 'Blue Dwarf'. En mycket fin blåbarrig dvärglärk på stam som ser mycket exotiskt ut.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB