Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":49},"response":{"numFound":27576,"start":0,"maxScore":0.7124933,"docs":[{"item_id":"13171","score":0.7124933},{"item_id":"5749","score":0.6538239},{"item_id":"27450","score":0.63782674},{"item_id":"12759","score":0.63529277}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Att förnya en vildvuxen, klippt häck

  • Trädgård

De vackra, klippta häckarna hör sedan gammalt trädgårdstraditionen till hos oss. Häckarna används mest för att dela upp rum och avgränsa trädgården mot vägen och grannen, fast de fungerar också bra som ett vindskydd där det behövs en smal häck på ett begränsat utrymme.

En bredbladig ligusterhäck under uppbyggnad. En bokhäck i bakgrunden. Foto: Sylvia Svensson
En bredbladig ligusterhäck under uppbyggnad. En bokhäck i bakgrunden. Foto: Sylvia Svensson
Välklippt, hög naverlönnhäck, _Acer campestre_. Foto: Sylvia Svensson
Välklippt, hög naverlönnhäck, _Acer campestre_. Foto: Sylvia Svensson
En välklippt tujahäck, _Thuja_ 'Smaragd'. Foto: Sylvia Svensson
En välklippt tujahäck, _Thuja_ 'Smaragd'. Foto: Sylvia Svensson
Klippt häggmispelhäck, _Amelanchier spicata_. Foto: Sylvia Svensson
Klippt häggmispelhäck, _Amelanchier spicata_. Foto: Sylvia Svensson
Välklippt idegranhäck framför, liguster bakom. Foto: Sylvia Svensson
Välklippt idegranhäck framför, liguster bakom. Foto: Sylvia Svensson

Av Sylvia Svensson

Klippta häckar är en trädgårdstradition hos oss och det är väldigt vackert. En klippt häck kräver förstås mer skötsel än en friväxande och det är viktigt att den redan från början klipps i rätt form, eftersom det kan vara svårt att reparera en svårt misskött, klippt häck.

Årlig skötsel hör till

Årlig ansning och klippning hör alltså till, ibland två gånger per år, dels vid midsommartid, dels på hösten, beroende på hur kraftigt häcken växer. Skulle du ha blivit med ett gammalt hus med lika gammal och misskött lövfällande häck, med flera stammar från basen och som har blivit kal nertill och är vildvuxen upptill, så finns det ändå något att göra.

Häck med genomgående stam

Undersök allra först om den risiga, kala häcken har en genomgående stam. Sådana häckar har svårt att komma igen snyggt om du klipper ner dem till marken. Du kan förstås göra ett försök att korta in de risiga sidogrenarna cirka 20 centimeter från stammen om det är en lövfällande häck och se om det kanske kommer nytt. Ofta är omplantering ett bättre alternativ, särskilt om det är en gran- eller tujahäck som inte bryter från gammal ved utan att det finns gröna kvistar innanför klippet.

Genomgående stam har till exempel avenbok, bok, naverlönn, lärk, gran och tuja. Vid nyplantering av sådana häckar, tänk på att dessa inte ska toppas innan den tänkta höjden är nådd.

Totalrenovera misskött häck

Du kan starta om en misskött häck, totalrenovera den, genom att klippa ner den radikalt cirka 5-15 centimeter över marken. Det bästa är att göra det tidigt på våren innan saven börjat stiga, dock inte under en mycket kall eller regnig period.

Gödsla den nerklippta häcken rejält på våren med naturliga gödselmedel som stallgödsel, hönsgödsel, blodmjöl, benmjöl eller egen kompost. Täck gärna stubbarna med ny, mullrik jord, så att de kommer snabbare igång igen.

Efter en sådan nerklippning, låt häcken växa upp en bit i taget för att den ska bli tät. Klipp häcken under de första fem åren på vårvintern. Släpp upp häcken 15-25 centimeter per år, alltså klipp ner nytillväxten till cirka 20 centimeter ovan mark på våren året efter den radikala nedskärningen. Nästa år klipper du den till cirka 40 centimeter ovan mark och så vidare tills du är nöjd med höjden.

Formklippa häcken

Sedan kan du se till att formklippa häcken på rätt sätt i fortsättningen. Det betyder bland annat att häcken ska klippas i en konisk, lätt pyramidal form så att den blir lite smalare upptill än vid basen. Du kan börja forma häcken till denna form så fort det börjar finnas något att forma. Då kommer solljuset åt hela växten och den håller sig grön och fin även nertill. Den klarar också snötryck bättre.

Bevara häckens form

I fortsättningen bevaras häckens form genom en årlig sommarbeskärning. Det är lämpligt att göra vid midsommar och kanske en gång till i slutet av sommaren om det behövs.

Sätt stopp för ogräset

När du klippt ner häcken kommer ogräset under den att se sin chans. Ta därför bort grässvålen intill häcken, cirka 30 centimeter brett, och rensa bort allt ogräs kontinuerligt. Bred eventuellt ut en ogräsmatta på båda sidorna av häcken och täck med barkmylla.

Häck av barrväxt svårt att förnya

Om den vildvuxna, nertill kala häcken består av barrväxter som gran eller tuja blir det genast svårare att förnya den. Dessa växter går sällan att föryngringsbeskära då de inte bryter från gammal ved om det inte finns något grönt innanför snittet. Det är nästan bara idegran som till viss mån kan bryta från gammal ved. Det enda alternativet blir då att plantera en ny häck.

Vanliga sorter till klippt häck

De sorter som oftast används till en klippt häck är buxbom, avenbok, bok, liguster, måbär, bukettspirea, eldtorn, häckkaragan, häckoxbär, oxel, scharlakanshagtorn, svensk häggmispel, syren, näverlönn, lind, idegran, gran och tuja. Även slånaronia, skärmtry, lagerhägg och bukettapel kan användas till klippta häckar.

Läs om att sommarbeskära häckar

Vill du veta mer om att sommarbeskära häckar? Läs gärna här: Att sommarklippa häckar

Ta sommarsticklingar av buskar

Självklart kan du pröva att ta sticklingar av alla buskar du ändå klipper, läs mer om det här: Att göra sommarsticklingar

Nyhetsbrev Odla.nu

Vill du få tips om trädgård och odling, om olika artiklar och krönikor samt information och fina erbjudanden om våra aktuella växter, fröer med mera? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till vårt kostnadsfria Nyhetsbrev här: Odla.nu Nyhetsbrev