Vita blad på Kiwin

Hej
Jag bor i Göteborg alldeles vid havet, så det är nog zon1. Jag odlar många svåra växter, med lyckat resultat, men har nu problem med Kiwin. Jag har flera plantor av Anna & Jenny, samt en Oskar. Fler plantor har nu delvis vita blad. Jag vet att det antagligen är en bristsjukdom, men frågan är på vad?

De är planterade med benmjöl, det växer vilt åkervinda (tyder på kalrikt) bredvid, jag har vattnat med nässelvatten. Vad mer kan jag göra?

Ninni

Odla Svarar: 

Kiwi trivs i en grusblandad, näringsrik mulljord och ska vattnas rikligt om sommaren. Gödsla den också flera gånger under vår och försommar, men inte efter midsommar.

Plantera gärna i en upphöjd bädd (se här hur man gör: http://www.odla.nu/metoder/upphojda.shtml) för att inte plantorna står för vått om vintern och får frostskador på rötterna.

Så det kan vara det som är problemet hos dig, den har fått frostskador under denna kalla vår. Egentligen kan du inte göra något åt det förutom det ovan nämnda med upphöjd bädd.

Sylvia