Vinranka med få klasar

Jan Åke

Har en vinstock 'Himrod', ca 6 år. Gav i början ganska många klasar men ger mindre och mindre klasar för varje år. I år kommer bara 2 klasar. Varför?

/Jan-Åke

Odla Svarar: 

Hej

Jag undrar om du har gödslat din vinranka? Den behöver kalkfri gödsel, rododendrongödsel passar bra. 'Himrod' är en så kallad labruska-druva eller staketdruva, så den kräver mullrik jord men den ska vara kemiskt sur, alltså samma som till rododendron.

Vindruvors rotsystem är både djupgående och rikt förgrenat. Du har väl planterat din vinranka så att den får plats att breda ut sig och rötterna kan komma ner djupt i bra jord?

Vindruvor behöver också beskäras. Så kallad sommarbeskärning eller pincering görs nu allt eftersom det kommer fram långa "spjut" under sommaren. Läs mer om det här: Sommarbeskär vinrankan

Den egentliga beskärningen görs på senhösten men före jul. Läs mer om det här: Dags att beskära vinrankan

Med vänlig hälsning Sylvia