Söndergrävd gräsmatta

Förra sommaren grävde vi bort en många stubbar från gräsmattan. Gräsmattan är nu väldigt ojämn och mycket av den är förstörd. Kan vi fixa gräsmattan som sen tidigare har väldigt mycket mossa eller är det nyläggning som gäller?

Sara

Odla Svarar: 

Då jag inte vet hur pass stor yta det gäller, så är det lite en fråga om avvägning. Men spontant tycker jag att om nu gräsmattan är mossig och dessutom söndergrävd, så det enklaste bör vara att anlägga en ny gräsmatta.

Plöj ner den gamla vallen och följ sedan anläggningsinstruktioner för en ny gräsmatta, antingen sådd eller rullad.

http://www.odla.nu/artiklar/den_perfekta_grasmattan.shtml

Sylvia