Rönn och syren

Ann-Sofie Garenfelt

Ska rönn och syren klippas/ansas och i så fall när på året??

Odla Svarar: 

Man måste inte ansa eller klippa sina träd om de växer som de ska ändå. Man klipper för att styra växtsättet eller ta bort döda eller oönskade grenar eller gallra så att den bildar unga, mer blomvilliga grenar. 

Om att klippa syren kan du läsa här: syrener

Rönnen är oftast ett träd och kräver sällan någon beskärning, den växer snyggt ändå. Vill man ändå beskära lite så utförs den på vårvintern. 

Sylvia