Resistent mot honungsskivling

Carina

Vill plantera en vintergrön häck som är resistent mot honungsskivling. Thuja 'Fastigiata' har vi haft men den dör, en efter en. Har du några förslag?

/Carina

Odla Svarar: 

Hej

Är det så att tujan dör nu, alltså har blivit brun nu under vårvintern? Då kan det vara denna hemska vinter med barfrost och djup tjäle som är boven. Hände det under sommaren, kan det också vara den på tujor vanliga svampsjukdomen Kabatina thujaea. Läs gärna mer här: Varför får tujan bruna barr

Men om ni har konstaterat honungsskivling så att ni har svampar i klungor intill tujorna, så det kan förstås vara den som är boven. Honungsskivlingen sprider sig genom sporer och med de svarta, snörliknande mycelsträngarna, rhizomorfer. Dessa breder ut sig under markytan och kan infektera nya träd och buskar genom kontakt med deras rötter. Värsta smittkällor är vanligen gamla stubbar eller rötter som lämnats kvar.

Alla träd och buskar som lider av stress eller är svaga, alltså även de som anses mer motståndskraftiga, kan angripas av honungsskivling, både vintergröna och lövfällande om de planteras där honungsskivling har konstaterats. Det finns alltså inga sådana som är 100% resistenta. Tyvärr är svampen också seglivad, den har konstaterats finnas kvar i upp till 30 år där den väl har kommit in.

Växter som är någorlunda motståndskraftiga mot honungsskivling om de är friska och starka och hålls vid god växt är följande:

Bok, avenbok, järnek, buxbom (kan drabbas av buxbomsjukan istället!), idegran, lind, lärk och några till. Kanske en idegranshäck skulle kunna fungera?

Med vänlig hälsning Sylvia