Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":28},"response":{"numFound":26835,"start":0,"maxScore":0.18480542,"docs":[{"item_id":"6810","score":0.18480542},{"item_id":"3112","score":0.17389314},{"item_id":"3095","score":0.17284495},{"item_id":"3139","score":0.15705092}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Varför får tujan bruna barr?

  • Trädgård

Många läsare är bekymrade över tujor med bruna barr. Odla.nu berättar vad som kan orsaka bruna barr på dina tujor.

Tuja med bruna barr, svårt drabbad av kvistdöd, _Kabatina thujaea_.
Foto: Bernt Svensson
Tuja med bruna barr, svårt drabbad av kvistdöd, _Kabatina thujaea_. Foto: Bernt Svensson

Av Sylvia Svensson

Jag får många frågor till Odla.nu om mer eller mindre bruna tujor. Precis som tallar och granar så får även tujor kottar som blir bruna och kan på håll se ut som om hela växten är brun. Men det är inte detta problemet handlar om, utan om att tujans barr blir bruna.

Vattenbrist kan ge bruna barr

Tujor kan få bruna barr av vattenbrist, de är mycket känsliga för torka. Detta särskilt när de är nyplanterade. Då får man verkligen hålla på och vattna regelbundet så att de kan etablera sig ordentligt!

Näringsbrist kan ge bruna barr

Även näringsbrist kan ge gula eller bruna barr på tujan, men då är barren inte torra, bara bleka. Att gödsla på våren brukar hjälpa.

Sjukdomar kan ge bruna barr

Vivlar, i första hand öronvivlar, kan sitta i grenverket på tujan (eller idegranar) och suga på grenar så att dessa blir ringbarkade och dör.

Det finns också en svampsjukdom, kvistdöd, på just tuja, som heter Kabatina thujaea. Svampen infekterar om det är låg temperatur och fuktigt.

Åtgärd mot kvistdöd

Vattna dina tujor på marken, inte på barr och grenverk. Se också till så att tujorna får luft, låt de inte stå inne i ett tätt buskage. Kemisk bekämpning med svampmedel är möjlig men används endast i yrkesodling. Hemma bör man i görligaste mån plocka bort de angripna grenarna, men det kan resultera i kala plantor, tyvärr.

Om sjukdomen har gått för långt, som på bilden, så är det inte mycket att göra, enklast är att ta bort tujan.

Läs också!

Allt om växtskydd - del 1 Allt om växtskydd - del 2 Allt om växtskydd - del 3