Potatis i växtföljd

Calle Malmström

Hej Sylvia

Jag har försökt tillämpa en 4-årig växtföljd som jag tog från odla.nu. http://www.odla.nu/artiklar/ute/gronsaker/att-odla-med-vaxtfoljd

I den står att potatis och jordärtskockor inte är näringskrävande. men när jag sedan läser om potatis i ert växtlexikon står att "Potatis är näringskrävande...".

Vad är rätt?

Fråga 2: Ifall jag vill tillämpa en 3-årig växtföljd kan jag inkludera potatis och jordärtskockorna i samma skifte som de "medelkrävande" växterna från föreslagen växtföljd från ovanstående länk?

Bästa hälsningar Calle

Odla Svarar: 

Hej!

Det är flera personer med lite olika uppfattningar som har skrivit dessa artiklar om växtföljd. Själv har jag placerat potatisen i följd 3, läs det gärna: Odla i växtföljd. Så visst kan du ha potatis (och ev. jordärtskocka) i skifte 3.

Visst är potatis i någon mån näringskrävande, men inte den mest näringskrävande grödan, så den kan odlas i senare fas av växtföljden. Var särskilt försiktig med kväve eftersom det gynnar bladtillväxten istället för knölarna. Välbrunnen stallgödsel som brukas ner sent på hösten innan är bra för potatisen.

Men tänk på detta med jordärtskocka: jag odlar den helt separat i egen bädd, eftersom den är invasiv! Minsta lilla knöl som blir kvar i jorden kommer upp med nya skott. Jag låter alltid de mindre skockorna bli kvar så behöver jag inte byta plats så ofta, om alls. Passar bra som "häck" till grönsakslandet!

Med vänlig hälsning Sylvia