Pipranka

Kan man odla pipranka i kruka? Hur stor bör krukan vara, räcker 25-liters storlek?

Lars

Odla Svarar: 

I och för sig kan man det, men piprankan blir med tiden så stor att man någon gång behöver plantera den i jord för att rötterna ska få plats. Du kan börja med 25 liter men den räcker inte länge, du behöver nog redan nästa år byta till större.

Det har f.ö. kommit en ny sorts kruka som är bra för växter som ska övervinta i sina krukor, Lisdesbergskrukan, som jag skriver om i mäss-artikeln här: http://www.odla.nu/artiklar/varmassor-2007.shtml. Denna storlek räcker inte heller så länge, men man kan ju börja med den och det kanske kommer större så småningom. Tillverkaren kan tala om var den finns att köpa.

Sylvia