Päronrost

Vårt päronträd har på sina blad en orange fläck med något svart i mitten. Päronen ruttnar/möglar på trädet. Det har nu varit så i 2-3 år i rad.

Hälsningar Ulla

Odla Svarar: 

Det är fråga om svampen päronrost. Den värdväxlar med enar och tujor. Åtgärden är att ta bort enar och tujor i grannskapet.

Se även: Skadedjur och växtsjukdomar.

Göran