Oxelhäck

Hej!
Vi har en oxelhäck som är 3 år, höjd mellan 1.2-1.6 meter, aldrig klippt. När vi köpte plantorna fick vi information att vi skulle släppa upp den till önskad höjd innan första klippningen.

Mina frågor:
1. Skall den toppas vid önskad höjd?
2. Skall den klippas vår el. höst?
3. Hur skall vi klippa häcken?

Rune

Odla Svarar: 

Toppen ska inte röras förrän häcken har nått önskad höjd, sidorna kan ni däremot trimma allt eftersom. Sedan ska den toppas och hållas där kontinuerligt genom att klippas varje vårvinter.

Om den skickar ut långa spjut under sommaren, kan de kortas på hösten.

Klipp den så att den bildar en svag pyramidform med flat topp.

En bra bok i ämnet är Nya Beskärningsboken av Klaus Vollbrech, Gustav Alm och Han Veltman. Låna på biblioteket och titta hur man praktisk går till väg, då det är svårt att förklara här utan bilder.

Här kan ni läsa mer om häckar: http://www.odla.nu/artiklar/hackar_1.shtml.

Sylvia