Odla ätbart på fuktig mark

Klara Isling

Jag undrar om det finns någon växt som man kan äta som kan växa i våtmark eller mycket fuktig jord?

Mycket tacksam för svar! Klara

Odla Svarar: 

Ska det vara stora eller små växter?

Av de små kan man ju äta våtarv som sallad.

Sedan kan du ha en egen tranbär- och hjortronmyr! Se här: Egna hjortron.

Busken häggmispel tål också fuktigt, dock inte ständigt stående vatten. Den har ätliga bär, särskilt bärhäggmispeln.

Sylvia