Kaukasiskt fetblad

Kring en gravvård finnes två tujor. När det gäller planteringen framför graven har tidigare plantering skymt texten på gravstenen. Jag önskar ha en perenn växt och undrar om kaukasiskt fetblad är lämplig. Platsen är solrik och kan möjligen besökas av rådjur. Har hänt. Kanske fetbladet ej blir så högt? Eller kan någon annan perenn växt lågväxande och tålig kunde vara bättre? Graven skötes enligt avtal för jag kan inte besöka så många gånger per år. Behöver denna växt stor tillsyn?

vänligen Lars

Odla Svarar: 

Ja, den kan användas. Kolla här på min artikel om gravvårdar, där finns en bild på en fetbladsmatta på en grav! Den ettåriga isbegonian på bilden kan man lämna bort. Rådjur äter inte fettblad.

http://www.odla.nu/artiklar/kyrkogarden.shtml

Sylvia