Härdighet

Anna Woods

Vad innebär i klarspråk "Härdig i stor del av landet" resp. "Härdig i större delen av landet"?

Odla Svarar: 

Dessa meningar brukar förekomma på listor som främst gäller perenner. Det är inte alla gånger helt enkelt att bedöma perennernas härdighet, det beror på klimat- och markförhållanden, placeringen, snötäcket, vinterns längd och många andra faktorer. Så man kan bara ge ungefärliga anvisningar.  

Zonkartan med åtta härdihetszoner som används för de vedartade växterna fungerar sämre för perenner och kan t o m ibland vara missvisande. Idag finns ett nytt härdighetssystem för perenna växter enligt våra perennaodlares rekommendationer:

A: Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder. 
B: Kan odlas i nästan hela landet, men utvecklas bäst i skyddat och väldränerat läge = "Härdig i stor del av landet"
C: Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats = "Härdig i större delen av landet" 
D: Kan bara odlas i landets gynsammaste delar.

Läs gärna mer här: Härdighet

Sylvia