Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Zoner och härdighet

När vi står plantskolan och ska välja favoriter och dyrgripar är det oerhört viktigt för oss att veta vilka växter som har goda förutsättningar att klara sig i vår trädgård. Till hjälp finns zonindelning och rekommendationer för härdighet. Men, vad menas då med detta? Låt oss reda ut begreppen.

Av Katarina Kihlberg

Innan vi fördjupar oss i begreppen vill jag betona vikten av att berätta i plantskolan när du handlar växter vilka förutsättningar som råder i din trädgård. Är det sol hela dagen, mycket skugga, fuktig jord, torr sandjord, blåsigt, ligger tomten precis vid havet och så vidare. Berätta så att du kan få hjälp att hitta växter som kommer att trivas hos dig!

Härdighet

Med härdighet menas växters förmåga att övervintra på en viss plats eller egentligen i ett visst klimat. Anledningen till att jag väljer att säga plats är för att klimat är ett så vitt och relativt begrepp. Vi har ett klimat i Sverige i förhållande till övriga världen. I Skåne har vi ett annat klimat än i Lappland. Vid kusten råder ett annat klimat än inåt land. Inne i en stad skiljer sig klimatet från det på landsbygden några kilometer utanför. I en häckomgärdad trädgård är klimatet ett annat än där vinden har fritt blås genom rabatter och planteringar. Till och med inne i den egna trädgården finns olika klimatzoner beroende på väderstreck, närhet till värmande husväggar, vindskydd, jordförhållande med mera.

Zoner

Zonkartan som vi använder i Sverige är framtagen av Riksförbundet Svensk Trädgård. Enligt den är landet indelat i 8 odlingszoner, Zon I finns i landets mildaste delar och Zon VIII i de kärvaste regionerna. Precis som för härdigheten så kan zontillhörighet också variera beroende på hur en plats är belägen och vilka förhållanden som råder där. De högsta zonerna ligger inte nödvändigtvis alltid längs upp i landet. Närhet till berg, dalar, sjöar, hav och skog påverkar vilken odlingszon vi befinner oss i. Och fast du kanske bor i zon 5, enligt kartan, så kan du skapa zon 4 i hela eller delar av din trädgård med hjälp av vindskydd, dränering, jordförbättring och odling i upphöjda rabatter.

fröer2
Alla fröer med 50%
Handla nu

Länk till zonkartan finns längst ner i artikeln.

Användning av härdighet och zoner

Det pågår ständigt diskussioner om hur odlare, handeln och trädgårdslitteraturen bäst ska vägleda trädgårdsägare för att de ska få hem rätt växter till rätt plats. Det handlar såväl om att inte lura på folk växter som inte kommer överleva som att inte begränsa trädgårdsägarna och få de att tro att de inte kan plantera växter i trädgården som visst skulle klara sig där. Viktigt är att ställa krav i plantskolan. Berätta vilka förhållanden som råder i din trädgård och kräv att få vägledning inför dina växtköp!

#Zon I−VIII#

Riksförbundets Svensk Trädgårds zonkarta passar utmärkt att använda för vedartade växter, det vill säga för träd och buskar och för fruktträd. När du handlar växter av dessa slag i plantskolan så ska personalen kunna hjälpa dig med att berätta vilka zoner som gäller för varje växt om det inte redan står på etiketten. Svar ”Vet ej” är inte godtagbart!

#Härdighet A−D#

Perenner har en helt annan livscykel än buskar och träd. De är i huvudsak örtartade och kommer upp på våren, sätter blad, koppar, blommor och frön och vissnar sedan ner till hösten. För perennerna fungerar indelningen enligt zonkartan sämre och kan rentav vara missvisande för oss trädgårdsägare. Därför finns idag ett härdighetssystem för perenna växter som bygger på våra perennaodlares rekommendationer:

A: Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder. B: Kan odlas i hela landet, men utvecklas bäst i skyddat och väldränerat läge. C: Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats. D: Kan bara odlas i landets gynsammaste delar.

Växters ursprung

Vissa plantskolor väljer idag att hjälpa sina kunder tillrätta genom att sortera växterna efter vilka förhållanden de lever under på den plats de ursprungligen kommer ifrån. Det ger en god vägledning för om växterna kommer att trivas hemma i din trädgård eller ej. Plantskolan kan då ha avdelningar för Sol, Halvskugga, Skugga eller för Fukttåliga växter och Torktåliga växter. Riktig service får vi om det också finns specialavdelningar för exempelvis Vindtåliga växter, Salttåliga växter och så vidare.

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB