Gräsmatta

Kristina Högberg

Hej! Vi skall anlägga en ny gräsmatta. Marken där är gammal skogsmark som nu har blivit ordentligt tillkörd av byggmaskiner. Hur mycket matjord behöver man lägga ut för att senare kunna så gräsmatta? Tacksam för svar.

Hälsningar Kristina

Odla Svarar: 

Hej!

Om det har varit tunga maskiner på marken, bör ni kanske luckra upp den till ca 30-40 cm djupt så att rötterna kommer igenom så småningom. Marken ska alltså inte vara packningsskadad. Om ni ser att vatten blir stående en längre tid efter regn, då behöver ni luckra upp jorden. 
Ordna också en liten lutningen från huset, gärna med 2-3 %.

När underlaget väl är mjuk och väldränerad, lägg på 10-15 cm bra, ogräsfri matjord. Sedan kan ni så. Gör det gärna med en spridare på hjul som sedan också kan användas till kalkning och gödning. Detta för att få en så jämn sådd som möjligt.   

Läs gära även om kommande skötsel

Med vänlig hälsning
Sylvia