Gödning

Lennart Johansson

Tycker att innehållsförteckningen på olika gödselmedel är krångliga. Jag vet ju att siffrorna anger NPK, men fördelningen är så krånglig. 12, 3, 13 för Blå korn att jämföra med 18, 4, 10 för TG. 8, 4, 6, för Chrysan. Här skulle man ju tro att TG innehåller mest kväve och Chrysan minst. Hönsgödsel som jag vet är kväverikt står för 4, 1,5, 2.

Jag är ganska förvillad och skulle vilja ha en enkel förklaring

Lennart

Odla Svarar: 

Hej! Det ÄR krångligt med de olika gödselmedlen! Så det går tyvärr inte att ge en enkel förklaring. Så faran är att det blir ännu rörigare om jag försöker förklara!

Man skiljer på naturgödsel som består av djurspillning, benmjöl och komposterat material och handelsgödsel, även kallat konstgödsel eller mineralgödsel, som består av industriellt behandlade mineraler, där kan man styra halterna, d v s öka eller minska de olika beståndsdelarna efter behov.

NPK är en konstgödsel med olika andelar av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) beroende på vad man vill gödsla, det är därför det finns så många olika varianter, som bärgödsel, potatisgödel, gräsmattegödsel mfl.

De olika beståndsdelarna "driver" olika delar av växten, som att kväve gynnar klorofyllbildning, d v s driver bladutveckling samt ökar proteinbildningen i växten. Fosfor ger växten bra rotutveckling och gynnar blomning och kalium ger växten god vinterhärdighet, ger optimal skörd hos t.ex. potatis och rotgrönsaker och ökar motståndskraften mot sjukdomar.

Kogödsel och hönsgödsel är naturgödselmedel och sådana brukar alltid innehålla mindre mängder av de olika beståndsdelarna.

Med vänlig hälsning Sylvia