Frö från mistel

Hejsan
Då nu mistel är fridlyst! Undrar jag om man kan ta fröna från den och trycka fast på en grenklyka i något träd? Eller skall det vara ett speciellt träd.

Vänligen Thomas

Odla Svarar: 

Man säljer knippen av importerad mistel i blomsteraffärer och på torget. Man kan ta fröna och kleta på någon Malus-art (äppelträd t.ex).

Läs mer här:
http://www.odla.nu/artiklar/misteln-04.shtml

Sylvia