Dvärgskottssjuka

Vad vet du om Mykoplasmasjukdommar på växterna kan det vara det som orsakar dvärgskotten. Vad kan jag göra kan växterna överleva eller måste dom bort?

Elizabeth

Odla Svarar: 

Mykoplasmer är en grupp små bakterier som saknar fast cellvägg. I naturen förekommer mykoplasmer hos djur och växter men dessa sjukdomar av viruskaraktär, särskilt på vedartade växter, är ofta svåra att diagnostisera. Hos djur och människor orsakar dessa bl.a. luftvägsinfektioner och könssjukdomar.

På bifogad länk från SLU kan du läsa mer om mykoplasma, men jag tror nog att det kan vara frågan on fytoplasma istället. Den är känd för att orsaka t.ex. häxkvastbildningar och dvärgväxt. Dvärgsjuka på hallon är en känd sjukdom orsakad av fytoplasma. Se här: http://www.odla.nu/artiklar/virus_bakterier-ht6.shtml

Mykoplasma:
http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/vaxtskyddsnotiser/VSN81-6/VSN81-6D.HTM

Sylvia