Beskära vindruvsplanta Rondo

Christer

Hej Sylvia

Jag fick en vindruvsplanta, Rondo, Vitis vinfera, "på köpet" när jag flyttade. Den har givit många vindruvklasar förra hösten och min fråga är: om och i så fall när, skall man beskära denna?

Hälsningar
Christer

Odla Svarar: 

Hej

Visst skall du beskära din vindruvsplanta, men inte just nu på vårvintern. Som tumregel kan du ha att huvudbeskärningen görs på senhösten men före jul.

Däremot kan du pincera = sommarbeskära vindruvsplantan när det kommer nya, gröna skott under sommaren.

Läs mer om beskärning av vindruva här: Sommarbeskär vinrankan! Dags att beskära vinrankan Vindruvor, allmänt

Med vänlig hälsning Sylvia