Beskära klematis

Annette

Ska vi klippa ner vår klematis och i så fall, när?

/Annette

Odla Svarar: 

Hej

Det beror på vilken sorts klematis ni har. Läs mer här om de olika klasserna. Beskärningsgrupper

Med vänlig hälsning Sylvia