Beskära clematis Jackmanii

sune rehnberg

När och hur beskär man Jackmanii-klematisen?

Odla Svarar: 

Hej!

Den tillhär beskärningsgrupp 3, alltså sena storblommiga-gruppen, klematis som blommar senare på sommaren, ofta från juli och framåt. Den bildar blomknoppar under vår och försommar. Man säger att de blommar på årsskotten. De beter sig med andra ord på samma sätt som perenner. Därför gör man precis som med perennerna och klipper ner dem nära marken, sent på hösten eller tidigt på våren. Spara ca 2 bladpar vilket innebär en klipphöjd av ca 20 cm.

OBS: vid all beskärning av klematis lägger man snittet på grenen strax ovanför ett bladpar, alt ett par av knoppar.

Du kan läsa mer om beskärning av klematis här. 

Sylvia