Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Törelväxter, julstjärna

Giftinformation
Törelväxter och julstjärna, Euphorbia

Euphorbia, olika törelväxter och julstjärna.
Innehåller mycket mjölksaft som är giftig, allergiframkallande och hud- och slemhinneirriterande. Kan också ge magbesvär.

    

Euphorbia polycroma
Euphorbia polycroma

Julstjärna
Julstjärna