Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Riddarsporre

Giftinformation
Fler- och ettårig riddarsporre, Delphinium och Consolida

Delphinium och Consolida, fler- och ettårig riddarsporre.
Giftiga alkaloider förekommer i växtens alla delar, mest i fröna. Har samma slemhinne- och hudretande egenskaper som övriga växter i ranunkelfamiljen. Växten smakar bittert, så förgiftningsrisken är liten, men den bör inte finnas där barn vistas.

   

Delphinium, flerårig riddarsporre
Delphinium, flerårig riddarsporre

Consolida, ettårig riddarsporre
Consolida, ettårig riddarsporre