Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Odört

Giftinformation
Odört, Conium maculatum

Conium maculatum, odört.
Gamla tiders häx- och giftmördarväxt. Hela växten är starkt giftig, kan döda! Den liknar tyvärr mycket en slätbladig persilja och kan därmed förväxlas. Kan finnas som ogräs i trädgårdar och på banvallar, komposthögar m.m.

    

Conium maculatum, odört
Conium maculatum, odört