Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Klätt

Giftinformation
Klätt, Agrostemma githago

Agrostemma githago, klätt.
Ingår ofta i blomsterfröblandningar. Det är fröna som innehåller saponin och är giftiga, så sannolikheten är numera inte så stor att man får dem i sig, då den är utrotningshotad som den sädesfältens ogräs den var förr.

    

Agrostemma githago, klätt
Agrostemma githago, klätt