Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Julros

Giftinformation
Julros och andra arter inom släktet, Helleborus niger

Helleborus niger och andra arter inom släktet julros.
De är mycket giftiga, i första hand de omogna frukterna som kan ge överkänslighetsreaktioner. Växten innehåller flera olika glykosider och alkaloider.

    

Helleborus niger, julros
Helleborus niger, julros

Helleborus orientalis, julros
Helleborus orientalis, julros