Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Gullregn

Giftinformation
Gullregn, Laburnum

Laburnum, gullregn.
Hela växten är giftig, särskilt fröna. Äter man frön eller blommor blir man illamående och kräks, vid större mängder kan man till och med bli medvetslös.

Kontakta läkare om förtäring av gullregn misstänks! Odla inte gullregn vid barnmiljöer.

Även hybridgullregn, Laburnum x watereri och Laburnum x vossii är giftiga men bildar inga frön, som är det som är det mest giftiga.

    

Laburnum, gullregn
Laburnum, gullregn