Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Bok

Giftinformation
Bok, Fagus sylvatica

Fagus sylvatica, bok.
Ollonen innehåller okända ämnen som har irriterande egenskaper och kan orsaka magbesvär vid förtäring av större mängder.

Bokpollen kan orsaka besvär hos dem som är allergiska mot björk- och gräspollen.

    

Fagus sylvatica, bok
Fagus sylvatica, bok