Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Bocktörne

Giftinformation
Bocktörne, Lycium barbarum

Lycium barbarum, bocktörne.
De orangefärgade bären är ofarliga. Säljs ofta torkade som "gojibär" i hälsokostaffärer. Förgiftningar genom förtäring av själva växten är inte kända hos människa.

Om stor mängd växtdelar ätits, kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

    

Lycium barbarum, bocktörne
Lycium barbarum, bocktörne